văn hóa xã hội

Quận Long Biên triển khai thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và theo ủy quyền của Thành phố từ năm 2023.
Ngày đăng 03/02/2023 | 14:04  | Lượt xem: 520

Thực hiện Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 2376/QĐ-SYT ngày 30/12/2022 của Sở Y tế Hà Nội về việc phê duyệt ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính.

Quận Long Biên đã triển khai các bước tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế theo thẩm quyền giải quyết.

I. Thực hiện Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND Thành phố Hà Nội:

Việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm

Các cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực y tế (gồm: sản xuất nước uống đóng chai, sản xuất nước đá dùng liền, sản xuất thực phẩm hỗn hợp khác,…) có giấy chứng nhận kinh doanh là hộ cá thể (do phòng Tài chính – Kế hoạch quận cấp) thực hiện gửi bản tự công bố sản phẩm trực tiếp tại phòng Y tế quận; sau đó phòng Y tế thực hiện đăng tải tên cơ sở và  tên sản phẩm tự công bố trên website của quận Long Biên.

Bên cạnh đó, Quận đã và đang thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc lĩnh vực y tế thẩm quyền cấp Quận: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của UBND quận; trong vòng 20 ngày làm việc, Phòng Y tế sẽ giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho Công dân qua Bộ phận Một cửa.

II. Giải quyết các nhóm TTHC Sở Y tế ủy quyền cho UBND cấp huyện theo  Quyết định số 2376/QĐ-SYT ngày 30/12/2022 của Sở Y tế Hà Nội.

Có 9 thủ tục hành chính được ủy quyền từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, cụ thể:

1. Nhóm 04 TTHC về lĩnh vực khám chữa bệnh, gồm:

- Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.

- Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.

- Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.

- Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế.

2. Nhóm 03 TTHC thuộc lĩnh vực dược – mỹ phẩm, gồm:

- Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế.

- Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước.

- Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu.

3. Nhóm 02 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý môi trường y tế, gồm:

- Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

- Công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm.

Các thủ tục hành chính trên hiện đang chờ Thành phố phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện thống nhất trên toàn Thành phố. Ủy ban nhân dân quận sẽ chỉ đạo phòng Y tế, Bộ phận một cửa và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện ngay khi Thành phố ban hành./.