Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5673/QĐ-UBND Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 24/12/2020
5649/QĐ-UBND Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội 24/12/2020
5590/QĐ-UBND Phê duyệt, bãi bỏ quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội 15/12/2020
5561/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 08/12/2020
5266/QĐ-UBND Về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương thành phố Hà Nội. 25/11/2020
6565/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết công việc hành chính lĩnh vực quản lý đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Long Biên (Quy trình Cấp giấy phép sử dụng tạm vỉa hè ngoài mục đích giao thông) 20/11/2020
5039/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 10/11/2020
4733/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thông tin truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố 21/10/2020
4713/QĐ-UB V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp 20/10/2020
4653/QĐ-UBND V/v công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội 16/10/2020
4623/QĐ-UBND Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. 14/10/2020
4624/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo 14/10/2020
4148/QĐ-UBND V/v quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính 16/09/2020
4044/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội 10/09/2020
3822/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương Hà Nội 26/08/2020
3632/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội 18/08/2020
3594/QĐ-UBND Về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 17/08/2020
3495/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội 11/08/2020
3447/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội. 06/08/2020
2538/QĐ-BNN-VP V/v ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/07/2020