Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
05/CV-TBTT Định hướng nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong tháng 5/2016 22/04/2016
Số 04-CV/TBTT Công văn về việc chỉ đạo các nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 giai đoạn 2+3 20/04/2016
Số 19-TB/UBKTQU Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban Giải quyết đơn thư liên quan đến Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 16/03/2016
Số 17-TB/UBKTQU Thông báo Đường dây nóng tiếp nhân các ý kiến phản ánh liên quan đến Cuộc Bầu cử 14/03/2016
*** Hỏi đáp về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (tiếp theo). 09/03/2016
02/KH-TBTT Kế hoạch tổ chức các hoạt động Thông tin - Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa (XIV) và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 02/03/2016
993/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính đặc thù, thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Hà Nội 29/02/2016
07/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2016-2021 29/02/2016
32/NV-XDCQ Về tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân 22/02/2016
Số 30/NV-XDCQ Về hồ sơ ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân 19/02/2016
** Hỏi - Đáp về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp 17/02/2016
03/HDBTG Hướng dẫn tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 05/02/2016
548/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tiểu ban thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Long Biên 05/02/2016
549/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tiểu ban giải quyết đơn thư liên quan đến cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Long Biên 05/02/2016
547/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Long Biên 05/02/2016
546/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tiểu ban hậu cần phục vụ công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Long Biên 05/02/2016
01/CT-UBND Chỉ thị về thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Long Biên 05/02/2016
05-CT/UBND Chỉ thị về thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại thành phố Hà Nội 01/02/2016
01/KH-UBBC Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn quận Long Biên 28/01/2016
02/TB-UBBC Thông báo lịch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 28/01/2016