Văn Bản Pháp Quy


Số văn bản Báo cáo đề xuất
Ngày ban hành 27/12/2022
Ngày có hiệu lực 03/01/2023
Người ký
Trích yếu Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của phòng thí nghiệm Bureu vertias consumer products services VN
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Văn bản khác