Văn Bản Pháp Quy


Số văn bản 4016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/08/2021
Ngày có hiệu lực 01/09/2021
Người ký Lê Hồng Sơn
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp.
Cơ quan ban hành Thành phố
Loại văn bản Quyết định
Văn bản khác