Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1986/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bải bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội. 05/05/2021
1985/QĐ-UBND Về việc bải bỏ quy trình nội bội giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội. 05/05/2021
1912/QĐ-UBND V/v phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. 28/04/2021
1612/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội 08/04/2021
1320/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tịc hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyến giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội 18/03/2021
1319/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội 18/03/2021
02/2021/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Văn hóa và Thông tin 17/03/2021
1136/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyến giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 09/03/2021
920/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội 24/02/2021
667/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyến giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 05/02/2021
551/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra thành phố Hà Nội 26/01/2021
389/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo 19/01/2021
5673/QĐ-UBND Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 24/12/2020
5649/QĐ-UBND Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội 24/12/2020
5590/QĐ-UBND Phê duyệt, bãi bỏ quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội 15/12/2020
5561/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 08/12/2020
5266/QĐ-UBND Về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương thành phố Hà Nội. 25/11/2020
6565/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết công việc hành chính lĩnh vực quản lý đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Long Biên (Quy trình Cấp giấy phép sử dụng tạm vỉa hè ngoài mục đích giao thông) 20/11/2020
5039/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 10/11/2020
4733/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thông tin truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố 21/10/2020