Hoạt động các phường

Sinh hoạt điểm chi bộ thường kỳ
Ngày đăng 11/05/2022 | 00:53  | Lượt xem: 822

Tối ngày 09/5/2022, tại nhà văn hóa 13+14, đã diễn ra buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 5/2022 của chi bộ tổ dân phố 13 phường Bồ Đề. Đây cũng là buổi sinh hoạt điểm chi bộ thường kỳ được thực hiện theo hướng dẫn số 112- HD/ĐU ngày 15/3/2022 của Đảng ủy phường Bồ đề triển khai thực hiện Đề án 11-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội.

Dự buổi sinh hoạt điểm có đồng chí Nguyễn Quốc Long - UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – QUV, Bí thư Đảng ủy Phường, cùng các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, các đồng chí Đảng ủy viên phường, Bí thư chi bộ 23 tổ dân phố và Đảng viên chi bộ tổ dân phố 13.

Dự sinh hoạt điểm, các đại biểu đã được chứng kiến nội dung, quy trình các bước tổ chức của một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ gồm: thông tin tình hình nổi bật trong nước và quốc tế, phổ biến nghị quyết Đảng ủy phường, báo cáo kết quả lãnh đạo tháng 4 và dự thảo kế hoạch công tác tháng 5 của cấp ủy, chi bộ thảo luận và đóng góp ý kiến, đánh giá kiểm đếm việc tu dưỡng, rèn luyện của Đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “tự soi, tự sửa”, chủ tọa kết luận và biểu quyết thông qua nghị quyết tháng 5/2022.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt điểm chi bộ tổ dân phố 13, đồng chí Nguyễn Quốc Long - UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy đã nhấn mạnh mục đích của việc thực hiện Đề án 11-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”; đồng thời đánh giá buổi sinh hoạt được tổ chức đúng quy định, công tác điều hành của chủ tọa tốt, Đảng viên trong chi bộ hăng hái phát biểu. Đồng chí Trưởng ban Dân vận quận ủy cũng yêu cầu chi bộ tổ dân phố 13 và các chi bộ thuộc Đảng ủy phường duy trì tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ đúng quy định, hướng dẫn của các cấp, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi ủy, chi bộ, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo của chi bộ.

Ngay sau khi kết thúc buổi sinh hoạt điểm, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đã chủ trì, tổ chức thảo luận, rút kinh nghiệm cùng với các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc.

Tổ chức sinh hoạt điểm chi bộ thường kỳ là một trong nhiều nội dung về thực hiện Đề án 11-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới” được Đảng ủy phường Bồ Đề tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong các tháng đầu năm 2022. Với mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, thực hiện đúng quy định, nề nếp sinh hoạt chi bộ, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng điều hành, bảo đảm tính lãnh đạo, buổi sinh hoạt điểm chi bộ thường kỳ đã góp phần nâng cao sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ phường Bồ Đề ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, nghị quyết đề ra.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt điểm chi bộ thường kỳ:

Đại biểu tham dự buổi sinh hoạt điểm chi bộ thường kỳ tại chi bộ tổ dân phố 13, phường Bồ Đề

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường chủ trì phần thảo luận, rút kinh nghiệm