Hoạt động các phường

Đảng ủy phường Thạch Bàn kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ, cán bộ diện BTV Quận ủy quản lý và Đảng uỷ viên năm 2021
Ngày đăng 29/11/2021 | 15:04  | Lượt xem: 699

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/QU ngày 11/11/2020 của Quận uỷ Long Biên; Công văn số 450-CV/QU ngày 29/10/2021 của Quận ủy Long Biên về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Bạch Đằng - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường. Đồng chí Nguyễn Thu Ngần - Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

Đ/c Phạm Thị Kim Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đã báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường năm 2021. Theo đó có 5 chỉ tiêu  vượt kế hoạch giao, 02 chỉ tiêu hoàn thành, 01 chỉ tiêu không hoàn thành, 01 chỉ tiêu khó đánh giá. Các nhiệm vụ trọng tâm có sự tập trung quyết liệt và đổi mới trong thực hiện. Cụ thể:

Năm 2021 Đảng ủy phường tập trung quán triệt các văn bản chỉ đạo, các chuyên đề của Trung ương, Thành phố, Quận Long Biên trong điều kiện tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp. Ban hành 8 nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện các nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội năm 2021 và công tác phòng chống dịch bệnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Ban hành 11 kế hoạch thực hiện các chương trình công tác công tác toàn khóa của Thành ủy giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 và ban hành 03 kế hoạch thực hiện 3 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy giai năm 2021 trên cơ sở đó cụ thể hóa  việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng các cấp, các kế hoạch công tác năm 2021 vào 11 nghị quyết lãnh đạo hàng tháng của Đảng ủy phường, các kế hoạch công tác tháng và lịch công tác tuần của Đảng ủy; phân công rõ lãnh đạo phụ trách, tiến độ hoàn thàng theo từng nội dung nhiệm vụ và tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả theo từng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm.

Chỉ đạo UBND phường xây dựng và triển khai các kế hoạch tổ chức thực  hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ quận giao năm 2021, thực hiện mô hình chính quyền đô thị, các nhiệm  phát sinh đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo theo đúng quy định.

Chỉ đạo UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, vận động và triển khai các phong trào thi đua, các quy chế dân chủ do UBND quận ban hành gắn với các mô hình cụ thể, thiết thực.

Trong công tác xây dựng Đảng: Duy trì nghiêm túc quy chế làm việc, triển khai xây dựng nghị quyết, chế độ hội họp đảm bảo dân chủ, thống nhất chủ trương, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, phát huy vai trò trách nhiệm từng ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường, vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2021 đã tổ chức 15 hội nghị Ban Thường vụ, 15 hội nghị Ban chấp hành, 08 hội nghị Thường trực được tổ chức đúng quy chế và ban hành 10 nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, 10 nghị quyết chuyên đề, 05 Thông báo kết luận... qua đó phát huy được trí tuệ tập thể, thảo luận dân chủ, cơ bản phát huy được vai trò trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường trong triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Phường năm 2021. Tổ chức 02 hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phố và chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc, trao tặng HHĐ cho 59 đồng chí đảng viên, cử 18 quần chúng tham gia lớp nhận thức về Đảng, 12 đồng chí tham gia lớp Đảng viên mới, kết nạp 14/9 đảng viên mới (vượt 155,55% so với KH giao), hoàn thiện 13 hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức.

Thực hiện chủ đề năm 2021: Chủ đề công tác của Thành phố năm 2021 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”: Đảng uỷ đã xây dựng Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 09/02/2021 về thực hiện Chủ đề công tác của Thành phố; Thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử của CBCCVC, NLĐ; Nội quy cơ quan và quy chế làm việc của đơn vị và Quy định giảm họp, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị; chất lượng sinh hoạt chi bộ... Thực hiện Chủ đề năm 2021 của quận: “Năm Dân vận khéo - trọng tâm công tác GPMB”đã có 28 tập thể, 23 cá nhân đăng ký dân vận khéo năm 2021. Đảng ủy phường đăng ký 04 tập thể, 03 cá nhân Dân vận khéo cấp Quận.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường năm 2021, các đồng chí Đảng uỷ viên, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường đã 08 ý kiến tham gia đóng góp cho tập thể Ban chấp hành Đảng bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021 đã giải quyết được nhiều nội dung, công việc khó khăn, phức tạp, đồng thời đã đề cập những tồn tại về công tác quản lý đất đai, TTĐT, TTXD, VSMT… đề xuất một số biện pháp khắc phục trong năm 2022 nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đ/c Phạm Bạch Đằng - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy quận phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Phạm Bạch Đằng - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy đã đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường, nghiêm túc kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và nhấn mạnh những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được các tồn tại hạn chế yêu cầu các đồng chí Ủy viên thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách các lĩnh vực cần tập trung khắc phục ngay; đồng thời đề nghị tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường sau hội nghị hoàn thiện lại báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành.

Đồng chí Nguyễn Thu Ngần - Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị tiếp thu ý kiến

Kết quả đánh giá năm 2021 đã có 03 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ./.