Hoạt động các phường

Đảng ủy phường Long Biên: Kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban chấp hành đảng ủy năm 2021
Ngày đăng 01/12/2021 | 14:53  | Lượt xem: 437

Ngày 29/12/2021, tại phòng họp 2, Đảng ủy phường Long Biên tổ chức hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy phường năm 2021

Dự và trực tiếp chỉ đạo hội nghị kiểm điểm có đồng chí Phạm Bạch Đằng – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT quận ủy; Chỉ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy phường. 

Thay mặt Ban thường vụ, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đã báo cáo kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng ủy phường năm 2021. Kết quả, trong năm 2021, được sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, Đảng ủy phường Long Biên  đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đạt kết quả tốt. Công tác chính trị, tư tưởng được thực hiện nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng chương trình kế hoạch đề ra; tiếp tục đổi mới công tác dân vận tạo sự đồng thuận trong nhân dân; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy, thực hiện đúng chế độ sinh hoạt thường kỳ. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 100% các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đều xây dựng kế hoạch cá nhân về khắc phục những tồn tại, hạn chế để tổ chức thực hiện… Báo cáo cũng chỉ ra rõ trong năm 2021, tập thể BCH còn 5 hạn chế, khuyết điểm và những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tiếp đó, hội nghị đã tiến hành kiểm điểm đối với từng cá nhân các đồng chí Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy phường, hội nghị đã thực hiện tiến hành việc bỏ phiếu phân loại đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy ,năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị kiểm điểm, đồng chí Phạm Bạch Đằng – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT quận ủy đã ghi nhận những kết quả mà tập thể lãnh đạo ban chấp hành, BTV Đảng ủy phường Long Biên đã đạt được trong năm 2021. Trên cơ sở bản kiểm điểm tự nhận xét của tập thể và cá nhân các ý kiến góp ý của các đại biểu dự cuộc họp, đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy phường và các đồng chí trong Ban chấp hành cần xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong lần kiểm điểm này; phân công thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 đề ra.

Đồng chí Phạm Bạch Đằng - UV BTV, chủ nhiệm UBKT Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - QUV, Bí thư Đảng ủy phường kết luận hội nghị