Hoạt động các phường

Phường Đức Giang triển khai KH tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2010-2012, bầu tổ trưởng tổ phó tổ dân phố.
Ngày đăng 19/11/2012 | 00:00  | Lượt xem: 840

Ngày 17/11/2012 tại nhà văn hoá phường, UBND phường Đức Giang đã triển khai kế hoạch tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2010-2012 và tổ chức bầu cử Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2010-2015.

          Tại hội nghị đồng chí Bí thư Đảng uỷ và đồng chí Chủ tịch UBND Phường đã hướng dẫn nội dung tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2010-2012 và tổ chức bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2012-2015 tới thành viên ban chỉ đạo bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng các ngành đoàn thể, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố trưởng ban công tác mặt trận của 34 tổ dân phố trên địa bàn phường Đức Giang .

           Theo kế hoạch, thời gian bầu tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố được tổ chức thống nhất trong toàn Phường vào ngày thứ 7 và ngày chủ nhật ( Ngày 15 và ngày 16/12/2012).

           Việc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2012-2015 nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Căn cứ tình hình thực tế UBND Phường sẽ phân công cán bộ UBND Phường để phối hợp tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử tổ trưởng, tổ phó TDP. Thường trực UBND- UB MTTQ Phường triển khai kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo công tác bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố./.