Hoạt động các phường

Phường Ngọc Thụy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII)
Ngày đăng 15/11/2012 | 00:00  | Lượt xem: 863

Ngày 14/11/2012 Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII)

Chiều ngày 14/11/2012 tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) về "xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" Đến dự có đồng chí Lê Thị Tân Trang - Phó Giám đốc Sở VHTT & DL Thành phố Hà Nội; đồng chí Hoàng Việt  - Phó Bí thư thường trực Quận ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận; Phó Bí thư Đảng ủy, cán bộ tuyên giáo của 13 Phường trên địa bàn Quận; đại biểu phường có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ; trưởng phó ban, ngành, đoàn thể khối Phường; Ban giám hiệu 4 nhà trường; đại diện các Ban, tiểu ban quản lý di tích, ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ (Văn nghệ, sức khỏe ngoài trời, TDTT); Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận; các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng. 
          Sau phần báo cáo kết quả tổng kết 15 năm
thực hiện Nghị quyết TW 5 ( khóa VIII) về "xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Phường đã có 7 ý kiến tham luận  đóng góp vào kết quả đạt được,  các đề xuất kiến nghị và giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

 Đ/c Lê Thị Tân Trang - Phó Giám đốc sở VHTT&DL thành phố Hà Nội 

Tại hội nghị đồng chí Lê Thị Tân Trang - Phó  Giám đốc sở VHTT&DL thành phố Hà Nội và đồng chí Hoàng Việt Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã phát biểu ý kiến chỉ đạo, ghi nhận biểu dương sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn góp phần tạo nên kết quả trong việc thực hiện nghị quyết TW5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
            Đồng chí Vũ Văn Mai – BTĐU, chủ tịch HĐND Phường  thay mặt Đảng ủy lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại biểu cấp trên; ghi nhận và tiếp thu ý kiến bổ sung của các đại biểu đã tham luận để tiếp tục hoàn thiện báo cáo  tổng kết; đồng thời giao cho UBND, MTTQ, các nhà trường, cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các chi bộ trên cơ sở kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. 

Nhân dịp tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khóa VIII, Đảng ủy đã quyết định biểu dương khen thưởng 15 tập thể, 7 gia đình và 8 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc./.