Hoạt động các phường

Phường Phúc Lợi ra mắt nhóm "Địa chỉ tin cậy" dự án chương trình quyền phụ nữ
Ngày đăng 19/11/2012 | 00:00  | Lượt xem: 864

Sáng 19/11/2012 phường Phúc Lợi tổ chức ra mắt nhóm “Địa chỉ tin cậy” chương trình quyền phụ nữ thuộc dự án 20.

       Thực hiện văn bản thỏa thuận giữa Actionaid quốc tế tại Việt Nam (AAV), UBND Quận Long Biên và Trung tâm hỗ trợ phát triển nguồn lực tài chính cộng đồng (CFRC) đã ký ngày 30/7/2012 về việc thiết lập quan hệ đối tác trong việc triển khai thực hiện Dự án chương trình quyền phụ nữ ( gọi tắt là dự án 20) do AAV tài trợ tại quận Long Biên. Căn cứ công văn số 1350/UBND – LĐTBXH ngày 17/8/2012 của UBND quận Long Biên về việc triển khai thực hiện Dự án chương trình quyền phụ nữ.

      Sau khi khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban công tác dự án Quận, Ban công tác dự án phường Phúc Lợi đã thành lập 02 nhóm tự quản với sự tham gia của 55 thành viên là những người tâm huyết, nhiệt tình với các hoạt động xã hội, Ban công tác tiếp tục thành lập nhóm "Địa chỉ tin cậy" để giúp đỡ những người bị bạo hành.

      Sáng 19/11/2012 Ban công tác Dự án phường Phúc Lợi tổ chức lễ ra mắt nhóm "Địa chỉ tin cậy" thuộc dự án 20 để giúp đỡ những người bị bạo hành./.