Hoạt động các phường

Phường Cự Khối tổ chức Hội nghị "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Ngày đăng 09/08/2012 | 00:00  | Lượt xem: 939

Vận động người tiêu dùng sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Được sự nhất trí của Đảng Ủy - UBND phường Cự Khối sáng ngày 09/8/2012,  BCH Hội nông dân phường Cự Khối  phối hợp với trung tâm dạy nghề Quận Long Biên tổ chức Hội nghị tuyên truyền "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Về dự hội nghị tuyên truyền có các đồng chí lãnh đạo Hội nông dân Quận Long Biên, cán bộ trung tâm dạy nghề, hội bảo vệ người tiêu dùng, đại diên công ty hapro, các đồng chí lãnh đạo Đảng chính quyền địa phương các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể  và 70 đại biểu đại diện cho người tiêu dùng trên địa bàn Quận Long Biên và phường Cự Khối.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, người tiêu dùng đã được nghe bà Đinh Thị Thủy - TV HND Thành phố Hà Nội, Giám đốc Trung tâm dạy nghề tuyên truyền một số nội dung  cũng như những giải pháp cơ bản thực hiện của cuộc vận động "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và giới thiệu luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như giới thiệu sản phẩm và hàng hóa Việt Nam với chất lượng được từng bước nâng cao, mẫu mã đa dạng phong phú phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, nhằm vận động người tiêu dùng Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân coi đó là thể hiện lòng yêu nước nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Bà Đinh Thị Thủy - Thành viên HND Thành phố Hà Nội, Giám đốc Trung tâm dạy nghề: Tuyên truyền cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Cũng tại Hội nghị các đại biểu còn được nghe một số điều của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, như các quyền: Quyền được bảo đảm an toàn, quyền được cung cấp thông tin, quyền được lựa chọn, quyền được góp ý, quyền được tham gia xây dựng chính sách pháp luật về BVQLNTD, quyền được bồi thường, quyền được khiếu nại tối cáo, quyền được tư vấn kiến thức tiêu dùng,... Qua hội nghị các đại biểu đại diện cho người tiêu dùng Quận Long Biên phường Cự Khối đã hiểu và nắm bắt rõ hơn một số nhiệm vụ,  giải pháp để tiếp tục vận động cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn quận Long Biên đẩy mạng thực hiện về cuộc vận động "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và  luật bảo vệ người tiêu dùng  cũng như các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam.