Hoạt động các phường

Phường Giang Biên hoàn thành việc sơ tuyển công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2012
Ngày đăng 10/07/2012 | 00:00  | Lượt xem: 1420

Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) phường Giang Biên đã hoàn thành xong việc khám sơ tuyển nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) năm 2012. Kết quả 26 công dân đủ điều kiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại Trung tâm y tế Quận Long Biên vào ngày 18/7/2012.

Xác định việc sơ tuyển là bước đầu tiên có vai trò quan trọng trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, HĐNVQS phường đã tiến hành nghiêm túc trong các khâu từ xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự. HĐNVQS phường cùng các tổ dân phố đã tổ chức rà soát các nam công dân trong độ tuổi SSNN đảm bảo về chính trị, đạo đức, văn hóa.

Qua rà soát đã có 48 công dân đủ điều kiện sơ tuyển khám sức khỏe. Kết quả khám sức khỏe sơ tuyển tại trạm y tế phường ngày 8/7/2012, 26 công dân đủ điều kiện khám sức khỏe tại Trung tâm y tế quận Long Biên vào ngày 18/7/2012.

                            

                                                           Nam công dân khám sơ tuyển sức khỏe tại Trạm y tế Phường

Để bảo đảm hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012, thời gian tới, phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hiểu rõ thêm nhập ngũ tham gia quân đội là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi công dân, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  

Ngô Hằng - VHTT