Hoạt động các phường

Giang Biên tổng kết 4 (2008-2012) năm thực hiện đề án 02 - chương trình PBGDPL và tuyên truyền luật phòng chống bạo lực gia đình.
Ngày đăng 09/07/2012 | 00:00  | Lượt xem: 926

Ngày 07/7/2012, UBND phường phối hợp với các ngành đoàn thể phường Giang Biên tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện đề án 02- Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và tuyên truyền luật phòng, chống bạo lực gia đình.

          Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được Đảng, chính quyền phường Giang Biên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. Với sự nỗ lực và cố gắng của các các ban ngành đoàn thể, sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ cơ sở, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Phường Giang Biên hiện có một Hội đồng PBGDPL và 17 tổ hòa giải với 85 hòa giải viên. Đây là lực lượng nòng cốt để tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Từ năm 2008 đến nay, phường đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức 40 buổi tuyên truyền cho 8200 lượt người, tổ chức 22 buổi trợ giúp pháp lý, mở 89 chuyên mục trên hệ thống đài truyền thanh về phổ biến pháp luật cho nhân dân. Ngoài ra, phường cũng phối hợp với tòa án quận xét lưu động 16 buổi với hơn 250 lượt người nghe. Hàng năm, UBND phường đều đầu tư kinh phí từ 2-3 triệu đồng để xây dựng tủ sách pháp luật với đầy đủ các loại sách pháp luật phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân.

Có thể khẳng định việc thực hiện đề án 02 trên địa bàn phường Giang Biên đã có những kết quả thiết thực, trình độ hiểu biết và nhận thức pháp luật của nhân dân đã có những chuyển biết tích cực. Nhất là các vấn đề liên quan gần gũi đến cuộc sống như các hành vi vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông, vấn đề khiếu nại, tố cáo, đất đai, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội….

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Lân- Phó Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý Thành phố Hà Nội đã giới thiệu và tuyên truyền cho gần 300 đại biểu là cán bộ hội viên các ban ngành đoàn thể của phường về luật phòng chống bạo lực gia đình như: Các hành vi bạo lực gia đình, Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình, Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực, Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân, Phòng ngừa bạo lực gia đình, Bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, một số biện pháp đặc thù trong việc hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân, Trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình.

 Đây là một hoạt động có ý nghĩa tích cực trong công tác tuyên truyền nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên và toàn thể nhân dân, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.