Hoạt động các phường

UBND phường Phúc Đồng tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho nam công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2012
Ngày đăng 09/07/2012 | 00:00  | Lượt xem: 941

Ngày 07/07/2012, Ủy ban nhân dân phường Phúc Đồng tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho nam công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2012 tại nhà văn hóa phường.

Căn cứ vào Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 22 tháng 06 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Quận Long Biên về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012. Căn cứ vào kết luận và chốt danh sách khám sơ tuyển  nghĩa vụ quân sự tại Phường của Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường họp ngày 28/6/2012. Ngày 07 tháng 7 năm 2012, Uỷ ban nhân dân phường Phúc Đồng tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho nam công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2012.

Trong buổi sáng, toàn bộ 80/80 nam công dân được phát lệnh điều động khám sơ tuyển tại phường  đã đến và khám, đảm bảo chỉ tiêu và số lượng  đề ra.

     Một số hình ảnh khám sơ tuyển nam công dân sẵn sàng nhập ngũ

 

Ảnh: Nam công dân khai hồ sơ

 

Ảnh : Khám sức khỏe nam công dân

             Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường Phúc Đồng tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền như trên hệ thống đài truyền thanh, các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hiểu rõ và sâu thêm về việc nhập ngũ tham gia Quân đội là trách nhiệm, nhiệm vụ của mọi công dân, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.