Hoạt động các phường

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 của ủy ban MTTQ phường Đức Giang
Ngày đăng 06/07/2012 | 00:00  | Lượt xem: 931

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 của ủy ban MTTQ phường Đức Giang

         Sáng ngày 3/7/2012 tại hội trường nhà văn hóa phường Đức Giang đã diễn ra hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm năm 2012 của ủy ban MTTQ phường Đức Giang.

          Đến dự có các đ/c Nguyễn Đình Đạt - PBT ĐU, đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc - Chủ tịch ủy ban MTTQ, đ/c Nguyễn Thị Thuần - PCT UBND, đ/c Vũ Trung Hiếu - PCT UBND và các đ/c ủy viên ủy ban MTTQ phường cùng các trưởng ban công tác mặt trận của 34 tổ dân phố.

Đồng chí Hiếu - PCT UBND, đồng chí Đạt - PBT TT ĐU, đồng chí Thuần - PCT UBND

          

Đồng chí Giáp - CT CCB, đồng chí Tâm - PCT UB MTTQ, đồng chí Cúc - CT UB MTTQ

        Tại hội nghị đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc đã thay mặt ủy ban MTTQ báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ủy ban MTTQ trong đó nhấn mạnh những thuận lời, khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công tác của ủy ban MTTQ 6 tháng cuối năm 2012 đó là:

            1. Tiếp tục triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" có chiều sâu và phát hiện những nhân tố điển hình để nhân rộng.

          2. Tiếp tục triển khai việc làm theo tư­ tư­ởng đạo đức Hồ Chí Minh tại các ban công tác mặt trận theo chỉ đạo của Đảng uỷ phường và MTTQ quận.

          3. Tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường, quận.

          4. Động viên nhân dân h­ưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 30 năm thành lập phư­ờng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012.

          5. Tổ chức ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại các tổ dân phố, cụm dân cư.

          6. Tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo, xây dựng và vận động quỹ vì người nghèo đạt chỉ tiêu được giao.

          7. Vận động nhân dân chấp hành các chủ trư­ơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà n­ước nhất là công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

          8. Duy trì chế độ sinh hoạt của th­ường trực MTTQ ph­ường và các ban công tác Mặt trận tổ, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo.

          9. Đẩy mạnh công tác giám sát của th­ường trực MTTQ và ban thanh tra nhân dân phư­ờng.

 Đồng chí Cúc báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 của UB MTTQ

 

          Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Đình Đạt - PBT thường trực Đảng ủy, thay mặt lãnh đạo địa phương đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của ủy ban MTTQ phường để đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2012, đồng thời cũng giao nhiệm vụ trong 6 tháng tiếp theo mà ủy ban MTTQ phải hoàn thành đó là:

          - Phối hợp cùng UBND dưới sự điều hành của HĐND hoàn thành tốt việc tổ chức thành công các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 của HĐND khóa VII (nhiệm kỳ 2011-2016) trên địa bàn phường.

          - Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ.

          - Phối hợp tổ chức thành công lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập phường.

          - Lãnh đạo các tổ dân phố thực hiện tốt việc bình xét các tiêu chuẩn gia đình văn hóa - tổ dân phố văn hóa năm 2012 trên địa bàn.

          - Tổ chức thành công ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" 28/11, tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2012.

Đồng chí Đạt giao nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2012

          Hội nghị sơ kết công tác của ủy ban MTTQ phường Đức Giang 6 tháng đầu năm 2012 đã thành công tốt đẹp