Hoạt động các phường

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 CỦA UB MTTQ PHƯỜNG ĐỨC GIANG
Ngày đăng 06/07/2012 | 00:00  | Lượt xem: 1021

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 CỦA UB MTTQ PHƯỜNG ĐỨC GIANG

                 Sáng ngày 3/7/2012 tại HT NVH phường Đức Giang đã diễn ra hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm năm 2012 của UB MTTQ phường Đức Giang.

          Đến dự có các đ/c Nguyễn Đình Đạt - PBT ĐU, Đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc - Chủ tịch UB MTTQ, Đ/c Nguyễn Thị Thuần - PCT UBND, Đ/c Vũ Trung Hiếu - PCT UBND và các đ/c ủy viên UB MTTQ phường cùng các trưởng ban công tác mặt trận của 34 TDP.

 

 

            Tại hội nghị đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc đã thay mặt UB MTTQ báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của UB MTTQ trong đó nhấn mạnh những thuận lời, khó khắn trong thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công tác của UB MTTQ 6 tháng cuối năm 2012 đó là:

            1. Tiếp tục triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" có chiều sâu và phát hiện những nhân tố điển hình để nhân rộng.

          2. Tiếp tục triển khai việc làm theo tư­ tư­ởng đạo đức Hồ Chí Minh tại các ban công tác mặt trận theo chỉ đạo của Đảng uỷ phư­ờng và MTTQ quận.

          3. Tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND ph­ường, quận.

          4. Động viên nhân dân h­ưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 30 năm thành lập phư­ờng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012.

          5. Tổ chức ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại các TDP, cụm dân cư.

          6. Tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo, xây dựng và vận động quỹ vì người nghèo đạt chỉ tiêu được giao.

          7. Vận động nhân dân chấp hành các chủ trư­ơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà n­ước nhất là công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

          8. Duy trì chế độ sinh hoạt của th­ường trực MTTQ ph­ường và các ban công tác Mặt trận tổ, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo.

          9. Đẩy mạnh công tác giám sát của th­ường trực MTTQ và ban thanh tra nhân dân phư­ờng./.

          Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Đình Đạt - PBT TT ĐU, thay mặt lãnh đạo địa phương đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của UB MTTQ phường để đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2012, đồng thời cũng giao nhiệm vụ trong 6 tháng tiếp theo mà UB MTTQ phải hoàn thành đó là:

          - Phối hợp cùng UBND dưới sự điều hành của HĐND hoàn thành tốt việc tổ chức thành công các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 của HĐND khó VII (nhiệm kỳ 2011-2016) trên địa bàn phường.

          - Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ.

          - Phối hợp tổ chức thành công lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập phường.

          - Lãnh đạo các TDP thực hiện tốt việc bình xét các tiêu chuẩn gia đình VH - TDP VH năm 2012 trên địa bàn.

          - Tổ chức thành công ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" 28/11, tôn vinh các gia đình VH tiêu biểu năm 2012.

          Hội nghị sơ kết công tác của UB MTTQ phường Đức Giang 6 tháng đầu năm 2012 đã thành công tốt đẹp