Hoạt động các phường

HĐND PHƯỜNG PHÚC ĐỒNG TỔ CHỨC TIẾN HÀNH KỲ HỌP THỨ IV.
Ngày đăng 05/07/2012 | 00:00  | Lượt xem: 985

Được sự chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Hội đồng nhân dân Quận Long Biên và của Đảng ủy phường Phúc Đồng. Ngày 04 tháng 07 năm 2012, Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng tiến hành kỳ họp thứ IV.

Kỳ họp thứ IV của Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng để bầu chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2011-2016 và kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2012, bàn và quyết định những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012.

Đến dự kỳ họp có đồng chí Bùi Văn Binh - Ủy viên thường vụ - Phó Chủ tịch HĐND quận Long Biên, đồng chí Hà Thị Bích Loan - Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban tổ chức Quận ủy, đồng chí Đào Thị Vân Anh – Quận ủy viên – Trưởng phòng LĐTBXH Quận – Cán bộ phụ trách phường, đồng chí Lê Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Lương Hồng Sinh – Phó bí thư Đảng ủy – Quyền chủ tịch UBND phường và 24/25 ông bà Đại biểu HĐND phường khóa II nhiệm kỳ 2011-2016.

Kỳ họp thứ IV – HĐND phường đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả bỏ phiếu, đồng chí Lương Hồng Sinh quyền Chủ tịch UBND phường đã được bầu làm Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2011-2016  với số phiếu đạt 75%.

Cũng tại kỳ hợp này,  Hội đồng nhân dân Phường sơ kết công tác Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm 2012 gồm các nội dung, Báo cáo kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội – an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012, Báo cáo quyết toán  thu chi ngân sách năm 2011 và tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2012, Báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ III, Tờ trình về việc chuẩn bị xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố số 14, cải tạo nâng cáp nhà văn hóa tổ 1+3, Tờ trình gói 2 về đầu tư xây dựng một số tuyến đường xuống cấp trên địa bàn Phường, tờ trình về bổ sung dự toán ngân sách năm 2012, Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012, Tờ trình nội quy kỳ họp HĐND nhiệm kỳ 2011-2016; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ IV – HĐND phường, Thường trực UB MTTQ phường thông báo về công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

Tại hội nghị các ý kiến phát biểu của  đại biểu Hội đồng nhân dân phường cơ bản nhất trí với các báo cáo, tờ trình tại hội nghị và  tập trung đóng góp, phát biểu ý kiến vào các vấn đề như chuyển đổi cơ cấu kinh tế, công tác an ninh quốc phòng, công tác GPMB, quản lý đất công, quản lý trật tự đô thị...