Hoạt động các phường

Hội Chữ Thập đỏ phường Thạch Bàn sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2012
Ngày đăng 29/06/2012 | 00:00  | Lượt xem: 1113

Sáng 29/6/2012, UBND phường Thạch Bàn đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác Hội Chữ Thập đỏ phường Thạch Bàn 6 tháng đầu năm 2012.

     Năm 2012 tiếp tục triển khai cụ thể các chương trình hoạt động, công tác Hội Chữ thập đỏ Quận Long Biên nói chung và Hội Chữ thập đỏ phường Thạch Bàn nói riêng. Được sự nhất trí của Đảng ủy- UBND phường, ngày /6/2012  Hội Chữ thập đỏ phường Thạch Bàn đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2012.

          Qua 6 tháng đầu năm 2012, Hội Chữ thập đỏ phường Thạch Bàn đã đạt được những kết quả như sau:

1- Kết quả hoạt động Tết Vì người nghèo: Cấp phường tặng được 142 xuất quà trị giá 38.200.000đ; cấp chi hội tặng dược 105 xuất trị giá 13.500.000đ. Tổng số quà cả phường tặng được là 247 xuất quà trị giá 51.700.000đ.

2- Địa chỉ nhân đạo: Cả phường đã trợ cấp thường xuyên được 32 địa chỉ với tổng số tiền trợ cấp là 5.780.000đ/tháng. Trong đó, cấp Phường trợ cấp được 14 địa chỉ với số tiền là 3.650.000đ/tháng; Cấp chi hội trợ cấp được 18 địa chỉ với số tiền là 2.130.000đ/tháng.

Còn các chi hội chưa có địa chỉ nhân đạo là các chi hội 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, trường Mần non Hoa Mai.

3- Công tác khám chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Tổ chức khám tư vấn sức khỏe người tàn tật nhân ngày 18/4 được 92 người, tặng quà được 67 xuất quà trị giá 6.700.000đ.

Khám tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các cụ Cao huyết áp Hội Người cao tuổi được 249 cụ, cấp thuốc trị giá 4.980.000đ.

4- Công tác Hiến máu tình nguyện:

Kết quả hiến máu được 108/85 đơn vị đạt 127,06%. Những đơn vị làm tốt như Chi hội 9, 13, 1, 7, 6 và 4 nhà trường, công đoàn phường. Những chi hội chưa làm được như chi hội 11, 12, 15.

5- Công tác vận động ủng hộ quỹ nhân đạo:

Vận dộng GPMB, vận động các cơ quan doanh nghiệp trong dịp Tết Nguyên Đán được 31.235.000đ. Các chi hội vận động, ủng hộ về Hội đến nay được 12.730.000đ .

6- Công tác hoạt động quỹ:

Đã chi vào hoạt động Tết Vì người nghèo, tặng quà ngày 18/4 Ngày tàn tật, khám, cấp thuốc miễn phí cho các cụ Hội Người cao tuổi, chung sức vì Nhân đạo Quận 8.000.000đ. Số dư Quỹ nhân đạo đến nay 9.532.000đ.

7- Công tác thu hội phí:

Thu hội phí đến nay mới có 5 chi hội nộp được 1.020.000đ. Đã nộp Hội phí lên Quận là 1.440.000đ (600 hội viên).

Từ những kết quả đã đạt được trên, Hội Chữ thập đỏ phường đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2012:

- Tiếp tục vận động ủng hộ Quỹ nhân đạo( các Chi hội chưa ủng hộ).

- Tiếp tục thu Hội phí ( các Chi hội chưa thu hội phí).

- Các chi hội chưa có địa chỉ nhân đạo tiếp tục xây dựng địa chỉ nhân đạo (các Chi hội chưa có địa chỉ nhân đạo).

- Xây dựng điểm (chốt) sơ cấp cứu ban đầu vào tháng 8/2012.

- Tổ chức tuyên truyền Luật hoạt động CTĐ vào tháng 7/2012.

- Các chi hội rà soát các hoạt động, chỉ tiêu nào thiếu phấn đấu đến tháng 10/2012 phải hoàn thành.

- Rà soát động viên các gia đình phấn đấu gia đình CTĐ cấp Thành Phố, cấp Quận , cấp Phường.

- Tổ chức làm thẻ hội viên vào tháng 10/7/2012 đến 30/8/2012.

          Qua đó nhằm đẩy mạnh hoạt động Hội để thưc hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra của Hội Chữ thập đỏ phường Thạch Bàn