Hoạt động các phường

Hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012 phường Thạch Bàn
Ngày đăng 28/06/2012 | 00:00  | Lượt xem: 941

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-BCĐP ngày 07/6/2012 của Ban chỉ đạo tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp phường Thạch Bàn về tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. Ngày 27/6/2012 Ban chỉ đạo TĐT. CSKT - HCSN Phường Thạch Bàn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn phường Thạch Bàn

 Thực hiện kế hoạch số 167/KH-BCĐQ ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Ban chỉ đạo tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp Quận Long Biên (TĐT. CSKT HCSN). Kế hoạch số 128/KH-BCĐP ngày 07/6/2012 của Ban chỉ đạo tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp phường Thạch Bàn về tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012.

14h00 ngày 27/6/2012 Ban chỉ đạo TĐT. CSKT - HCSN Phường Thạch Bàn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn phường Thạch Bàn.

Thành phần: Về dự hội nghị có đ/c Nguyễn Hoa Nam - chuyên viên Chi cục thống kê quận Long Biên. Đ/c Lê Minh Tiến - PCT UBND phường chủ trì hội nghị, các đ/c thành viên BCĐ của phường và 17 điều tra viên là các đ/c Tổ trưởng tổ dân phố.

Đ/c Mai Thị Thu - Công chức VPTK triển khai kế hoạch số 128/KH-BCĐP và hướng dẫn ghi phiếu điều tra tới toàn thể các thành viên tham dự hội nghị một cách chi tiết, cụ thể, trực quan và dễ hiểu trên hệ thống máy chiếu.

Kết thúc hội nghị, nhìn chung 100% các điều tra viên đã nắm bắt được nội dung kế hoạch và phương pháp ghi phiếu điều tra. Điều này sẽ hứa hẹn một cuộc điều tra thành công của phường Thạch Bàn.