Hoạt động các phường

Đảng uỷ phường Ngọc Thuỵ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện pháp lệnh số 34/PL/ 2007 của UBTVQH khoá 11.
Ngày đăng 26/06/2012 | 00:00  | Lượt xem: 1534

Thực hiện kế hoạch số 73-KH/BCĐ ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC quận uỷ Long Biên về sơ kết 5 năm thực hiện pháp lệnh số 34/PL - 2007 của UBTVQH khoá 11

Thực hiện nghị quyết lãnh đạo tháng 6 năm 2012 của Đảng uỷ và sự chỉ đạo của Ban thường vụ quận uỷ Long Biên.

Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2012 tại hội trường UBND, Đảng uỷ  phường tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện pháp lệnh số 34/PL/ 2007 của UBTVQH khoá 11 về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị đại biểu phường có đồng chí Vũ Văn Mai - BTĐU, chủ tịch HĐND; đồng chí Lê Thị Bích Hoài - phó BTTT Đảng uỷ; đồng chí Thẩm Bá Phước phó BTĐU, quyền chủ tịch UBND; đồng chí Nguyễn Đức Quý chủ tịch UBMTTQ phường; cùng các đồng chí trong Đảng uỷ, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, các đồng chí là trưởng, phó ban ngành đoàn thể khối phường; các đồng chí là BGH các nhà trường; các ông bà trong ban thanh tra nhân dân, giám sát cộng đồng Phường.

Đại biểu tổ dân phố có các đồng chí là BTCB, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban CTMT.

Đ/C Lê Thị Bích Hoài - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện PL 34

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Thị Bích Hoài phó BTTT Đảng uỷ thay mặt Đảng uỷ báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện pháp lệnh số 34 của UBTVQH khoá 11; hội nghị tiến hành thảo luận với 6 ý kiến (gồm có các ý kiến của cấp chi bộ, tổ dân phố, thanh tra nhân dân, mặt trận TQ và UBND Phường), các ý kiến đều tập trung tham gia góp ý bổ sung vào bản báo cáo; đồng thời minh hoạ một số nội dung chủ yếu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức vận động nhân dân phát huy dân chủ tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy chế dân chủ của phường và thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú, thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra.

 5 năm qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại phường Ngọc Thuỵ đã được triển khai nghiêm túc, dân chủ  đúng quy định hướng dẫn vì vậy đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, thống nhất ; phát huy tinh thần  trách nhiệm của cán bộ, được nhân dân đồng tình ủng hộ, cảm nhận vai trò làm chủ của mình được đề cao, tinh thần trách nhiệm của nhân dân được phát huy, cán bộ, đảng viên và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Xây dựng đựơc mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Có tác động  thúc đẩy các tổ chức và nhân dân hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như thực hiện các quyền, nghĩa vụ và  trách nhiệm của người công dân. Góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sau 5 năm tổ chức thực hiện Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ  trên địa bàn phường, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ Phường Ngọc Thuỵ rút ra được một số kinh nghiệm như sau:

Trước hết từng thành viên trong Ban chỉ đạo phải xác định đựợc đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân  chủ ở cơ sở. Cần nắm vững nội dung của pháp lệnh để triển khai tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện  theo đúng  tinh thần.

 Khi có các chủ trương mới, Ban chỉ đạo cần kịp thời cập nhật và có những văn bản hướng dẫn thực hiện, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện để tránh tình trạng thực hiện chậm, muộn dẫn đến sai phạm.

 Khi triển khai các vấn đề liên quan đến dân sinh bức súc cần thận trọng, bám sát kế hoạch chỉ đạo và quy trình để thực hiện, hạn chế các sai sót và làm tắt các bước theo quy trình, không xem nhẹ bất cứ một bước nào trong quy trình thực hiện.

Việc công khai, niêm yết các văn bản  phải thực hiện theo quy đúng định và cần thực hiện trên tinh thần tạo điều kiện thuận tiện để giúp tổ chức và công dân tiếp cận nhanh thông tin, chính xác, tránh hình thức.

Cần thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức của Pháp lệnh 34 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của nhân dân để nhân dân biết và thực hiện.

Hàng năm cần nghiêm túc chủ động tiến hành rà soát các văn bản để loại bỏ các văn bản đã hết hiệu lực thi hành. Tổ chức đánh giá sơ tổng kết và kịp thời khen thưởng, biểu dương, tuyên truyền các tổ chức cá nhân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nhiệm vụ và một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đ/c Vũ Văn Mai - Bí thư Đảng uỷ

Các cấp uỷ Đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở phường trở thành việc làm thường xuyên, liên tục. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện pháp lệnh 34/2007/PL-UBTTQH11 và các quy chế, quy ước của địa phương. Thường xuyên rà soát các văn bản để kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo quy định. Tăng cường sự phối hợp và sự  lãnh đạo của Đảng uỷ - HĐND- UBND- UBMTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội về thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở gắn với chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua.Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và  Ban TTND, Ban giám sát cộng đồng  trên các lĩnh vực đặc biệt là giám sát việc triển khai thực hiện các vấn đề dân sinh bức súc  trên địa bàn phường. Căn cứ điều kiện thực tiễn của phường, tiếp tục chỉ đạo xây dựng mới các quy chế thực hiện dân chủ trên một số lĩnh vực. Tổ chức tốt các Hội nghị lấy ý kiến nhân dân để nhân dân làm và quyết định, lấy ý kiến nhân dân để chính quyền xem xét quyết định. Thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện và đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức cá nhân có thành tích suất sắc trong thực hiện QCDC tại cơ sở . Tổ chức tốt các quy trình về bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ mới.

Bài tin: Tô Thị Hoa - Ban tuyên giáo Đảng uỷ