Hoạt động các phường

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5( khoãI) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn.
Ngày đăng 25/06/2012 | 00:00  | Lượt xem: 2900

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn

Sáng ngày 14/6/2012, Ban chấp hành Đảng bộ phường Sài Đồng đã tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn tại trụ sở Uỷ ban nhân dân phường. Về dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Bình – Uỷ viên Thường vụ Quận uỷ - Phó Chủ tịch HĐND quận Long Biên, đồng chí Nguyễn Quang Thành – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Lương Hồng Lân – phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường, cùng các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố.

  Tại hội nghị, đồng chí Lương Hồng Lân đã trình bày báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở phường Sài Đồng trong 10 năm qua. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn (giai đoạn 2002 - 2012), đến nay tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn phường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2004 đến năm 2012, toàn đảng bộ đã kết nạp được 55 đảng viên mới, chất lượng và trình độ của đảng viên mới được nâng lên. Đồng thời Đảng uỷ phường thường xuyên đổi mới việc ra nghị quyết của đảng uỷ, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc một cách nghiêm túc. Thực hiện kế hoạch của Quận uỷ về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2005 – 2010, 2011 – 2016 và hướng dẫn số 01 – HD/QU của Quận uỷ Long Biên về tiêu chuẩn chức danh cán bộ chủ chốt phường thuộc quận Long Biên và kế hoạch số 09 – KH/ĐU.

 

HĐND, UBND phường đã xây dựng Quy chế làm việc, tiến hành thực hiện theo quy chế làm việc, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân, thực hiện liên thông giữa cán bộ bộ phận một cửa với cán bộ chuyên môn để giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân theo quy định của pháp luật. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xã, thị trấn từng bước đi vào nền nếp; ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị được quan tâm củng cố, kiện toàn; công tác kiểm tra, tiếp dân, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng đổi mới, chất lượng hoạt động nâng lên đáng kể.

 

Hoạt động của mặt trận, đoàn thể ở các xã, thị trấn trong 10 năm qua đã có bước đổi mới về phương thức, nội dung hoạt động, xác định được vai trò, chức năng và có sự phối hợp tốt hơn trong quan hệ công tác, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Cũng trong hội nghị đã có 5 ý kiến tham luận, đa số các ý kiến đều nhất trí cao với nội dung của báo cáo.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thành – Bí thư Đảng uỷ phường đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Đảng ủy - UBND phường - Ủy ban MTTQ phường và các ban ngành, đoàn thể phường, cấp ủy các tổ dân phố tiếp tục tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

                                                                             Hằng Nga