Hoạt động các phường

Phường Cự Khối tổ chức mit tinh kỷ niệm ngày dân số Thế giới 11.7
Ngày đăng 16/07/2012 | 00:00  | Lượt xem: 908

Dân số ổn định xã hội phồn vinh gia đình hạnh phúc là mục tiêu mà tất cả các cấp, các nghành đều muốn hướng tới và đạt được. Vì vậy trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cự khối luôn coi trọng công tác dân số, chăm sóc Sức khỏe sinh sản, KHHGĐ và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế của phường giai đoạn 2011- 2015 và những năm tiếp theo.

Thực hiện kế hoạch số 180 KH/UBND của UBND quận Long Biên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng các sự kiện về DS – KHHGĐ năm 2012.

Được sự nhất trí của Đảng ủy, UBND phường tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11.7 vào ngày 8/7/2012 trên địa bàn phường, ngày 9/7/2012 tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày dân số Thế giới gắn với sơ kết công tác dân số 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012, trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân số cho 09 cá nhân có thành tích trong công tác dân số. 

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Lê Anh Giám đốc TTDS – KHHGĐ quận Long Biên, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường. Các đồng chí Trưởng phó các ban ngành đoàn thể, bí thư, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, cộng tác viên dân số, người có uy tín trong cộng đồng – đây là những hạt nhân nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động chính sách dân số trong cộng đồng dân cư.    

Tại hội nghị đồng chí  Trần Thị Lê Anh Giám đốc TTDS – KHHGĐ quận Long Biên đã phát biểu làm rõ khó khăn, và đưa ra các giải pháp về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay đang là vấn đề đáng báo động thực trạng này đang ảnh hưởng tới phường cũng như toàn quận, tỷ lệ gia tăng dân số ngày càng tăng ảnh  hưởng tới chất lượng dân số.

Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Toản BTĐU – CTUBND phường đặc biệt nhấn mạnh công tác dân  Công tác dân số từ lâu đã được coi là nhiệm vụ quan trọng trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dân số ổn định xã hội phồn vinh gia đình hạnh phúc là mục tiêu mà tất cả các cấp, các nghành đều muốn hướng tới và đạt được. Vì vậy trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cự khối luôn coi trọng công tác dân số, chăm sóc Sức khỏe sinh sản, KHHGĐ và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình phát triể kinh tế của phường giai đoạn 2011- 2015 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Trần Thị Lê Anh - Giám đốc TTDS-KHHGĐ quận Long Biên tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân số