Hoạt động các phường

Hội nghị kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh năm 2022
Ngày đăng 08/12/2022 | 16:51  | Lượt xem: 407

Ngày 08/12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý năm 2022.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường.

Đồng chí Vũ Thị Thân – UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ phường, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy phường đã trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường năm 2022, trong đó tập trung kiểm điểm sâu công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm năm 2021. Theo báo cáo, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường năm 2022 tiếp tục được đổi mới, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên. Đảng ủy luôn kịp thời, nghiêm túc thực hiện việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022. Tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố và quận đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; tổ chức nói chuyện thời sự theo quý về tình hình trong nước và quốc tế cho đảng viên. Chỉ đạo tập trung thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt và vượt so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 118% kế hoạch giao; Công tác giải phóng mặt bằng các dự án đảm bảo đúng tiến độ và quy trình; Chỉ đạo thực hiện công tác nhân sự đại hội Hội CCB, Đoàn thanh niên phường nhiệm kỳ 2022-2027; nhân sự đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và nhân sự bầu Tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tổ chức thành công hội nghị Đại biểu nhân phường năm 2022, trên toàn phường công nhận 6439/6946 gia đình đạt GĐVH; 15/16 tổ dân phố đủ tiêu chuẩn đề nghị UBND quận công nhận tổ dân phố văn hóa năm 2022, 06 tổ dân phố đề xuất UBND quận công nhận “Tổ dân phố Xanh - Sạch - Đẹp- Văn minh”; giảm 04 hộ cận nghèo đạt 400% kế hoạch, không có hộ tái cận nghèo, hộ cận nghèo chính sách. Vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 167%; quỹ “Vì người nghèo” đạt 121,5%; hiến máu tình nguyện đạt 145,5%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định, không có vụ việc phức tạp, nổi cộm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 19 chi bộ, giám sát 04 đảng viên (trong đó giám sát chuyên đề với 01 đồng chí ĐUV cùng cấp), vượt 05 tổ chức đảng và 04 đảng viên so với kế hoạch năm. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và quy trình thực hiện một cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề. Năm 2022, có 27/27 chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện giám sát thường xuyên, kiểm tra, giám sát chuyên đề (đạt 100%). Việc thực hiện khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm năm 2021 cơ bản được đảm bảo.

Trong báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã thẳng thắn, nhìn nhận 02 khuyết điểm, hạn chế của năm 2022, chỉ rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể và từng cán bộ lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ, đề ra các giải phắc khắc phục trong năm 2023. Ban Chấp hành thống nhất đề xuất Quận xếp loại: Tập thể Ban Chấp hành Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy báo cáo kiểm điểm BCH tại hội nghị

Tiếp đó, 06 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ quận ủy quản lý đã lần lượt trình bày bản tự kiểm điểm của cá nhân để Ban Chấp hành đóng góp ý kiến. Các ý kiến đóng góp trong hội nghị đều chân thành mang tính xây dựng giúp các đồng chí hoàn thiện hơn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thân – UVTV, Trưởng ban Tổ chức quân ủy ghi nhận, đánh giá công tác chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ phường và từng cá nhân các đồng chí diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý được chuẩn bị nghiêm túc theo Công văn số 1465-CV/QU, ngày 27/10/2022  của Quận ủy. Quá trình kiểm điểm đã diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn góp ý kiến có tính xây dựng và chỉ rõ tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành và kiểm điểm của từng cá nhân. Đồng chí yêu cầu tập thể Đảng ủy và từng cá nhân các đồng chí trên cơ sở nội dung kiểm điểm và các ý kiến tham gia góp ý tại hội nghị cần tiếp tục nhìn nhận đánh giá và xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện năm 2023.

]]>