Hoạt động các phường

Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu phường Phúc Đồng đợt 2/2022
Ngày đăng 09/11/2022 | 07:49  | Lượt xem: 312

Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/QU ngày 11/02/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên về “Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long Biên”.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc trung tâm Chính trị quận; đồng chí Lê Phương Chi - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy Phường; đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường và toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường; các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc, Tổ trưởng, trưởng ban Công tác mặt trận tổ dân phố trên địa bàn phường.

Đ/c Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quán triệt tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quán triệt mục đích, yêu cầu và định hướng việc lấy ý kiến góp ý nhằm phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo khắc phục, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, quy định nêu gương của cán bộ đảng viên và bộ tiêu chí chuyên nghiệp. Việc lấy ý kiến, góp ý đảm bảo dân chủ, công khai, trung thực, tránh hình thức, thiết thực, hiệu quả.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu kín

Hội nghị đã tiến hành góp ý qua hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi các đại biểu tại hội nghị bỏ phiếu, ban kiểm phiếu đã kiểm số lượng phiếu phát ra, thu về; niêm phong và bàn giao cho Ban Tuyên giáo Quận ủy để thực hiện công tác tổng hợp sau hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị