Hoạt động các phường

Hội nghị lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu phường Bồ Đề đợt 2 năm 2022
Ngày đăng 02/11/2022 | 20:13  | Lượt xem: 177

Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/QU ngày 11/02/2022 của Ban thường vụ Quận ủy Long Biên về “ Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long Biên”.

Sáng ngày 01/11/2022, tại hội trường Trung tâm văn hóa phường, Ban Tuyên giáo Quận ủy cùng với Đảng ủy phường Bồ Đề tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cho đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Bồ Đề đợt 2 năm 2022.

Dự và chỉ đạo nghị hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thạch – Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy. Cùng toàn thể các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí trưởng các ban, ngành đoàn thể Chính trị xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường; các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc, Tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố trên địa bàn phường.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thế Thạch – Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quán triệt mục đích, yêu cầu và định hướng việc lấy ý kiến góp ý nhằm phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo khắc phục, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, quy định nêu gương của cán bộ đảng viên và bộ tiêu chí chuyên nghiệp. Việc lấy ý kiến, góp ý đảm bảo dân chủ, công khai, trung thực, tránh hình thức, thiết thực, hiệu quả.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, tổng số phiếu phát ra và tổng số phiếu thu về là 180 phiếu, đảm bảo chính xác đối tượng theo kế hoạch của Quận ủy. Hội nghị lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu địa phương đợt 2 năm 2022 đã diễn ra đúng mục đích và yêu cầu đề ra.

Hoàng Thị Thanh Mai