Hoạt động các phường

Đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân trên địa bàn phường Thạch Bàn năm 2022
Ngày đăng 06/10/2022 | 10:32  | Lượt xem: 407

Sáng ngày 04/10/2022, tại Hội trường tầng 2, Đảng ủy -UBND phường Thạch Bàn tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân phường năm 2022

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Bạch Đằng - UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Long Biên; Đồng chí Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Quận và đại diện lãnh đạo các ban ngành của quận Ban Tuyên giáo,  Phòng Nội vụ quận; Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ), Trưởng, phó các đoàn thể phường; cấp ủy các chi bộ, Tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể tổ dân phố và đại diện nhân dân trên địa bàn phường. Chủ trì hội nghị đối thoại đồng chí Nguyễn Thu Ngần - Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Triển khai thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 132-KH/QU ngày 09/9/2022 của Đảng ủy phường về tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn phường. Đảng ủy đã chỉ đạo UBMTTQ các đoàn thể tổ chức hội nghị lấy ý kiến của nhân dân tổng hợp chuyển Đảng ủy, UBND phường xem xét, giải quyết.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo phường đồng chí Bùi Trí Đức- ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường đã báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Theo đó Đảng ủy, UBND phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, sâu sát với bộ phận chuyên môn, các tổ dân phố, kiểm tra hiện trường để giải quyết công việc đạt kết quả. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành sớm và cao so với cùng kỳ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ: Tổng thu ngân sách  đến hết ngày 10/9/2022 ước đạt 1.073.214.000 đồng đạt 93,3% so chỉ tiêu giao; Chỉ tiêu giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước đạt 100% chỉ tiêu giao (0,04%o; tỷ lệ giảm sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước đã giảm 0,03% (đạt 100 chỉ tiêu giao). Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt %. Chỉ tiêu người hoạt động không chuyên trách đạt  14/7 đạt 150% so với chỉ tiêu giao. Việc thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, triển khai các Chương trình toàn khóa của Thành ủy, các Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025 và năm 2022. Quận tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị”, gắn với thực hiện 03 Chương trình công tác toàn khóa Quận ủy năm 2022 được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới, cơ bản đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ công vụ được thực hiện nề nếp, xác định vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và phụ trách các bộ phận chuyên môn được nâng lên rõ nét. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Duy trì thực hiện tốt  02 mô hình: Bộ phận Một cửa “Văn minh- thân thiện- chuyên nghiệpvà mô hình Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc phường;  100 % thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn.  Không có đơn thư giải quyết chậm muộn ; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  Thực hiện  Chủ đề “ Năm Dân vận khéo trọng tâm là công tác GPMB và chỉnh trang đô thịcủa quận gắn với duy trì thực hiện mô hình “ Xanh sạch-đẹp- văn minh” được tập trung triển khai sâu rộng cùng với MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả tốt, được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng tham gia trang trí, làm đẹp tại các khu dân cư, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường được cải thiện. Các câu lạc bộ, tổ  tình nguyện vì môi trường tại các phường được duy trì hiệu quả. Các nội dung về hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ được tập trung hướng về cơ sơ tổ dân phố. Cơ bản các chỉ tiêu trong xây dựng Đảng đã đạt được kết quả.

Tại hội nghị đã có 15 ý kiến phát biểu tập trung vào 26 nội dung  trong đó 19 nội dung thuộc thẩm quyền giái quyết đã được chủ tọa trả lời trực tiếp tại hội nghị; 03 nội dung thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên; 04 nội dung tiếp thu. Trong đó, lĩnh vực cải cách hành chính thủ tục, điều hành của chính quyền (02 nội dung); quản lý đô thị, hoạt động của tổ tự quản về trật tự đô thị, xây dựng tuyến đường Thạch Bàn, đường Cổ Linh, đường Nguyễn Thời Trung; Chợ Thạch Bàn,  đạt tiêu chí văn minh đô thị (08 nội dung), vệ sinh môi trường, thu gom rác (02 nội dung), thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các nội dung khác (03 nội dung). Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (02 nội dung); công tác đầu tư xây dựng cơ bản (02); công tác an ninh trật tự lắp camera an ninh (01).

Các đại biểu trao đổi ý kiến, kiến nghị:

Đại biểu Nguyễn Quang Vịnh - Tổ dân phố số 3 ý kiến về nâng cấp cải tạo nhà tập thể gạch Thạch Bàn 

Đại biểu Nguyễn Văn Ẩm - Tổ dân phố số 7 ý kiến về công táctrật tự văn minh đô thị tại đường Cổ Linh

Đại biểu Nguyễn Văn Phụng- Tổ dân phố số 4 ý kiến về công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Sau phần phát biểu của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Thu Ngần – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã trao đổi làm rõ hơn các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong thời gian đến hết năm 2022. Các ý kiến trao đổi đi thẳng vào các giải pháp tổ chức thực hiện đã được các đại biểu tham dự đồng tình đánh giá cao.

Hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền phường Thạch Bàn đã diễn ra trong không khí cởi mở, trao đổi thẳng thắn trách nhiệm giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các đại biểu tham dự hội nghị. Thông qua đối thoại đã xác định rõ trách nhiệm của Đảng ủy, UBND phường trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Các đại biểu tham dự đã thống nhất cao với các nội dung, giải pháp triển khai tổ chức thực hiện của Đảng ủy, UBND phường về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới với mục tiêu phân đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ giao, giải quyết kịp thời những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền phường vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và đảng viên xứng đáng sự tin cậy của nhân dân trên địa bàn phường.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Bùi Trí Đức -  ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường thông qua báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2022

Đ/c Phạm Thị Kim Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường thông qua báo cáo kết quả thực hiện kết luận tại hội nghị đối thoại năm 2021

Đ/c Nguyễn Thu Ngần - Bí thư Đảng ủy phường kết luận hội nghị

Đại biểu dự Hội nghị