Hoạt động các phường

Phường Phúc Lợi tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân năm 2022
Ngày đăng 05/10/2022 | 14:16  | Lượt xem: 372

Thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 131-KH/QU ngày 09/8/2022 của Quận ủy Long Biên. Chiều ngày 29/9/2022, Đảng ủy và UBND phường Phúc Lợi tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân kết hợp đối thoại giải quyết các thủ tục hành chính năm 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Phan Thị Thu Hằng – QUV, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên, đồng chí Lương Hồng Lân – Phó Ban Dân vận quận Long Biên; lãnh đạo Đảng ủy – UBND – UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường; Bí thư các chi bộ trực thuộc, Tổ trưởng, Trưởng Ban CTMT, các chi hội đoàn thể tổ dân phố và đại diện nhiều hộ dân trên địa bàn phường.

(Đ/c Đoàn Anh Thư - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường 9 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo trả lời các ý kiến tại hội nghị đối thoại năm 2021. Ảnh: Hoàng Hải)

(Đ/c Phạm Hoài Nam - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Hoàng Hải)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm 9 tháng đầu năm 2022; báo cáo trả lời kết quả ý kiến đối thoại năm 2021 và báo cáo giải quyết các thủ tục hành chính tại phường 9 tháng đầu năm 2022. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2022, cơ bản các nhiệm vụ chính trị đều đạt và vượt, trong đó, thu phí lệ phí đạt 117.245.000đ (đạt 117,2% kế hoạch giao), thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản đạt 495.601.500đ (đạt 99,1% kế hoạch giao), thu khác đạt 90.000.000đ (đạt 90% kế hoạch giao), thu thuế xây dựng đối với 147 trường hợp còn tồn đọng và phát sinh với số tiền 1.493.332.000₫. Xử lý 47 trường hợp vi phạm TTĐT, VSMT ATGT. 216/216 công trình (đạt 100 %); không có công trình sai phép, không phép. Số công trình niêm yết GPXD: 216/216 công trình. Phối hợp Chủ đầu tư thực hiện niêm yết công khai và thực hiện chi trả 165 phương án GPMB 03 dự án trọng điểm được UBND quận phê duyệt theo kế hoạch của quận. Tổ chức thành công Đại hội hội thể dục thể thao lần thứ V phường Phúc Lợi. Triển khai tới 15/15 tổ dân phố thực hiện đăng ký xây dựng TDP “xanh - sạch - đẹp - văn minh”, số hộ đăng ký GĐVH là 3679/3782 đạt tỷ lệ  97,27 % (so với năm 2021: số hộ đăng ký 3184/3301 hộ, tăng 481 hộ) và có 15/15 Tổ dân phố đăng ký tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 100%.

Đảng ủy phường xây dựng và ban hành 05 Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, đất nông nghiệp; công tác giải phóng mặt bằng; công tác thu ngân sách địa phương; công tác chỉnh trang đô thị; công tác Quân sự, quốc phòng trên địa bàn phường năm 2022. 03 Kế hoạch về thực hiện 03 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy Long Biên. Chỉ đạo triển khai tổ chức Hội nghị ĐBND tổ dân phố, phường năm 2022. Đại hội đại biểu Hội CCB và Đoàn thanh niên phường nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ban hành Kế hoạch về thực hiện chủ đề năm của Quận Long Biên “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; Kế hoạch về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022,...

(Đại biểu ý kiến. Ảnh: Hoàng Hải)

(Đại biểu ý kiến. Ảnh: Hoàng Hải)

Tại hội nghị đã có 06 ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung thuộc thẩm quyền của phường. Trong đó, tập trung vào các nội dung về lĩnh vực cải cách hành chính, công tác quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng, công tác phòng chống dịch Covid-19,...

Sau phát biểu của các đại biểu, đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Chu Thị Huế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường và các đồng chí lãnh đạo UBND phường đã trao đổi làm rõ các vấn đề thuộc thẩm quyền mà đại biểu quan tâm và được các đại biểu tham dự đồng tình đánh giá cao.

(Đ/c Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy phường trả lời, làm rõ các ý kiến của các đại biểu. Ảnh: Hoàng Hải)

(Đ/c Chu Thị Huế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trả lời, làm rõ các ý kiến của các đại biểu. Ảnh: Hoàng Hải)

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền phường Phúc Lợi năm 2022 đã diễn ra trong không khí cởi mở, trao đổi thẳng thắng, trách nhiệm. Thông qua đó đã xác định rõ trách nhiệm của Đảng ủy, UBND phường trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Các đại biểu tham dự đã thống nhất cao với các nội dung, giải pháp triển khai tổ chức thực hiện của Đảng ủy, UBND phường về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới với mục tiêu phân đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ giao, giải quyết kịp thời những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền phường vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và đảng viên xứng đáng sự tin cậy của nhân dân trên địa bàn phường./.