Hoạt động các phường

Chủ tịch UBND Phường Thượng Thanh đối thoại với Thanh niên năm 2022
Ngày đăng 16/09/2022 | 22:37  | Lượt xem: 449

Tối ngày 15/09/2022, tại Hội trường Ủy ban phường, UBND phường Thượng Thanh tổ chức Hội đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên năm 2022

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thanh - Ủy viên BCH Thành Đoàn, Bí thư Quận đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Vũ Trọng Thư – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Trần Thị Thanh Hồng – ĐUV, PCT UBND phường; đại diện các đồng chí trong BCH Đảng bộ phường, các đồng chí cán bộ chuyên môn các bộ phận Tư pháp, Địa chính, Văn phòng, Quân sự, các đồng chí Trưởng phó các đoàn thể chính trị - xã hội của phường; các đồng chí UV BCH Đoàn phường, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư và đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Sau phần báo cáo tình hình công tác thanh niên năm 2022 do đồng chí Đặng Quang Thảo – Công chức văn phòng trình bày, các đại biểu tham dự Hội nghị đã sôi nổi thảo luận với 6 ý kiến, kiến nghị, đề xuất những biện pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên một số lĩnh vực, đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của thanh niên đối với Đảng ủy, UBND phường trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên; hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên..., tiêu biểu như: Kiến nghị về giảm lãi suất vay vốn, tiếp tục tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để giải quyết việc làm; Kiến nghị đối với việc xây dựng các sân vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn... Đề xuất giải pháp về công nghệ thông tin để thanh niên thực hiện Đề án 06, là nòng cốt trong việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, v…v…

Tiếp thu những kiến nghị của đại biểu dự hội nghị, thay mặt chủ toạ Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Thư – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường biểu dương và ghi nhận những kết quả mà tổ chức Đoàn, Hội của phường đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022. Với những khó khăn trong những tháng đầu năm 2022, nhưng tổ chức Đoàn, Hội đã không ngừng đổi mới sáng tạo, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực hăng hái thi đua, tổ chức nhiều hoạt động, mô hình thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia. Bên cạnh đó Đoàn viên thanh niên, hội viên của phường với tinh thần xung kích tuổi trẻ của thanh niên cũng đã khẳng định được vị trí, phát huy được vai trò của tổ chức trên nhiều lĩnh vực và được Đoàn cấp trên cũng cũng lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường ghi nhận... Đồng thời, đồng chí Chủ tịch cũng đề nghị, giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh niên, Hội LHTN Việt Nam phường và các bộ phận chuyên môn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

1. Đoàn thanh niên, Hội LHTN Việt Nam phường cần cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động, kết quả hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội của phường và quận tới đoàn viên, thanh niên để đoàn viên thanh niên biết, tham gia tích cực cùng cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu chính trị-xã hội của phường và của quận giao. Đồng thời tổ chức Đoàn, Hội phải là cầu nối giữa cấp uỷ đảng, chính quyền với thanh niên, kịp thời truyền tải những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của thanh niên để cấp uỷ đảng, chính quyền kịp thời bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tiễn của thanh niên.

2. Các bộ phận chuyên môn của phường căn cứ chức năng nhiệm vụ của bộ phận đề xuất kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao thể lực, trí lực, kỹ năng (bao gồm kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử...) cho thanh niên...; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc hỗ trợ, tìm việc làm cho thanh niên; tạo mọi điều kiện để thanh niên được tiếp cận nguồn vốn, được vay vốn, được tham gia các đề án, dự án phát triển kinh tế (phù hợp) để tạo thêm thu nhập, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng...

3. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thanh niên, đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn, vi phạm pháp luật, phạm tội trong thanh niên, đặc biệt là thanh niên trong các nhà trường (đây là đối tượng dễ bị tác động của mặt trái xã hội; Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường, Nhà nước trong công tác quản lý, giáo dục thanh niên. Các ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội tổ chức nhiều hoạt động mang tính tổ, đội, nhóm, nhân rộng mô hình thanh niên sống đẹp, hướng thanh niên đến hoạt động chân, thiện, mỹ.

4. Tạo mọi điều kiện, hỗ trợ mọi nguồn lực cho tổ chức Đoàn, Hội hoạt động. Tổ chức Đoàn, Hội phải mạnh dạn đề xuất, kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền giao cho Đoàn những nhiệm vụ, những dự án mà tổ chức Đoàn, Hội có thể đảm nhận, từ đó tạo thêm nguồn kinh phí hoạt động cho tổ chức Đoàn, Hội của phường./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Vũ Thị Thanh - Ủy viên BCH Thành Đoàn, Bí thư Quận Đoàn Long Biên phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Vũ Trọng Thư - PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
trao đổi, giải đáp những nội dung kiến nghị của thanh niên
Các đồng chí lãnh đạo Quận Đoàn, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường chụp ảnh lưu niệm cùng thanh niên