Hoạt động các phường

Giao ban công tác quản lý đảng viên trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2022.
Ngày đăng 30/08/2022 | 14:21  | Lượt xem: 289

Sáng ngày 25/08/2022, tại phòng họp 1 trụ sở UBND phường, Đảng ủy phường Bồ Đề tổ chức hội nghị giao ban công tác quản lý đảng viên trên địa bàn phường năm 2022.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc, tổ trưởng 23 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tại hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đã triển khai Công văn số 1365-CV/ĐU ngày 03/8/2022 của Quận Long Biên về góp ý một số dự thảo văn bản của Thành ủy về công tác đảng viên và tóm tắt nội dung các dự thảo văn bản: (1) Đề án nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. (2) Đề án rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn tư cách ra khỏi Đảng ở Đảng bộ thành phố Hà Nội. (3) Quy định một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Hội nghị cũng được nghe 7 ý kiến phát biểu của các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc góp ý tập trung vào các nội dung: Cần tập trung ( nâng cao chỉ tiêu) phát triển đảng viên trẻ trong lực lượng sinh viên các trường đại học, cao đẳng, lực lượng vũ trang và việc phát triển các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngoài doanh nghiệp; cấp cơ sở quan tâm đối với các trường hợp đảng viên sau khi nghỉ công tác tại các cơ quan, đơn vị không chuyển sinh hoạt đảng về địa phương cư trú ( bỏ sinh hoạt đảng); việc quản lý đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2022 của Bộ chính trị và công tác xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chi bộ trực thuộc, giao Văn phòng Đảng ủy phường tổng hợp các ý kiến đóng góp, hoàn thiện báo cáo gửi Ban tổ chức Quận ủy đảm bảo đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường cũng nhấn mạnh việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý đảng viên và thực hiện rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc và đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng theo Hướng dẫn 09-HD/QU ngày 26/11/2021 của Quận ủy Long Biên nhằm đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của đảng, tính chiến đầu, tự phê bình, phê bình và nâng cao chất lượng đảng viên trong sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.

Hoàng Thị Thanh Mai