Hoạt động các phường

Chi bộ TDP số 3 phường Cự Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày đăng 16/08/2022 | 16:41  | Lượt xem: 408

Thực hiện Kế hoạch số 140-KH/ĐU ngày 29/6/2022 của Đảng ủy phường Cự Khối về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Cự Khối nhiệm kỳ 2022-2025. Sáng ngày 14/8/2022, Chi bộ 3 long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Bạch Đằng - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy; đồng chí Nguyễn Huy Vinh - QUV, Giám đốc Ban quản lý dự án, ĐTXD Quận; đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng uỷ Phường; đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Phường; đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND Phường; đồng chí Ngô Văn An - Chủ tịch UBMTTQ Phường; Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Các đồng chí thành viên trong tổ công tác chỉ đạo Đại hội; các đồng chí Trưởng đoàn thể chính trị, xã hội; các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường; các đồng chí đại diện lãnh đạo tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể trong tổ, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy-UBND-UBMTTQ Phường chúc mừng Đại hội

Đại hội đã được nghe đồng chí Trần Hoài Phương - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025, Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Trần Hoài Phương - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 trình bày dự thảo các Báo cáo

Tại đại hội đã có 03 ý kiến phát biểu tham luận đánh giá cao kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đóng góp ý kiến vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Phát biểu tham luận tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng uỷ phường đã ghi nhận, biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của tập thể Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để phát triển trên mọi mặt, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đồng chí cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, chi bộ thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất: Chi bộ tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế. Xây dựng kế hoạch cụ thế đối với từng nội dung, thời gian hoàn thành; phân công rõ người, rõ việc; kiểm soát tiến độ thực hiện.

Thứ hai: Tập trung lãnh đạo, chí đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình; tuyên truyền, vận động các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp tập trung đầu tư cải tạo đất, đổi thửa tạo thành những thửa lớn, mạnh dạn đưa một số cây trồng mới, ngắn ngày vào sản xuất; khuyến khích các hộ thiếu nguồn nhân lực cho thuê ruộng đất, để hình thành các mô hình chuyển đổi cây trồng, tránh tình trạng để đất lãng phí. Phát triển dịch vụ thương mại gắn vói xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Thứ ba: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt qui định về đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Trong năm 2022 vận động xong 01 hộ trong phạm vi GPMB dự án xây dựng tuyến đường sau Đình Thổ Khối bàn giao mặt bàng để hoàn thành dự án; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dự báo các khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB dự án xây dựng tuyến đường từ Ngõ Hạnh Phúc đến phố Xuân Đỗ (gia đoạn 3); vận động xong 02 hộ dừng chăn nuôi. Tiếp tục vận động các hộ dân thực hiện chỉnh trang đô thị, xây dựng mô hình tuyến ngõ hoa, tuyến ngõ bích họa, góp phần thay đối bộ mặt cảnh quan đô thị của tổ dân phố.

Thứ tư: Tiếp tục quan tâm đến phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội; phát triển thành viên các câu lạc bộ; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện an sinh xã hội; nâng cao chất lượng bình xét gia đình văn hóa; tiếp tục giữ vững danh hiệu TDP văn hóa; TDP xanh - sạch - đẹp - văn minh. Vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại dịch bệnh; tiêm mũi nhắc lại Vacxin phòng, chống Covi-19. Lãnh đạo tổ dân phố xây dựng và vận động, tổ chức thực hiện quy ước của tổ dân phố; tố chức tự quản trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Thứ năm: Chủ động rà soát nguồn cán bộ, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2022-2025. Lãnh đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể, nhất là nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Thứ sáu: Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò người đứng đầu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân  thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung uơng 4 khóa XII, XIII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị. Tăng cuờng công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện Đề án 11-ĐA/TU ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 09-HD/QU ngày 26/11/2021 của Quận ủy Long Biên về tăng cường công tác quản lý đảng viên và thực hiện rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ sàng lọc và đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng uỷ phường

Đại hội đã bầu Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Trần Hoài Phương tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết bầu chức vụ Phó bí thư chi bộ.

Đại hội tiến hành bầu cử

Ban Chấp hành Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Với tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của đảng viên. Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đúng trình tự, Đại hội chi bộ 3 đã thành công tốt đẹp, Đồng thời Đại hội đã nhất trí và quyết nghị thông qua phương hướng chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra./.