Hoạt động các phường

Bồ Đề tổ chức “Điểm” Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Ngày đăng 08/08/2022 | 16:05  | Lượt xem: 756

Tại công văn số 08/CV-BCĐ ngày 26/7/2022 của Ban chỉ đạo 138 Thành phố Hà Nội, đã lựa chọn phường Bồ Đề tổ chức “Điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Theo đó, Bồ Đề là địa phương duy nhất thuộc cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội được lựa chọn tổ chức “Điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Thời gian tổ chức Ngày hội: 16/8/2022, tại trung tâm Văn hóa thể thao phường. Tham dự Ngày hội phường Bồ Đề sẽ có đại biểu Trung ương, đại biểu Thành phố, đại biểu Quận, đại biểu phường, lực lượng vũ trang phường, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được khen thưởng, người có công được tặng quà, đại diện các hộ dân, các cơ quan, doanh nghiệp. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 được xác định là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trên địa bàn phường với nhiều hoạt động được tổ chức từ phường đến các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố. Tiêu biểu như: hội nghị tuên truyền công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, Ngày hội văn hóa thể thao, hội thi kéo co, tuyên truyền cổ động,...

Cách đây 17 năm, ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 521/2005/QÐ-TTg, lấy ngày 19-8 hàng năm, ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân cũng là "Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa về giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an cách mạng, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình huống; kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khích lệ động viên phong trào.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Bồ Đề năm 2022 được tổ chức cũng không nằm ngoài mục đích, ý nghĩa nêu trên. Đồng thời đánh giá tình hình, kết quả phong trào và công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong thời gian đã qua (trọng tâm là kết quả 8 tháng đầu năm 2022); rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào trong thời gian tiếp theo.

Tổ chức “Điểm” Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm vinh dự, tự hào, lan tỏa truyền thống yêu nước của dân tộc, khơi dậy khát vọng bảo vệ, xây dựng quê hương Bồ Đề, Long Biên ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.