Hoạt động các phường

Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện NQTW5 và NQ số 15-NQ/TW
Ngày đăng 05/08/2022 | 08:47  | Lượt xem: 721

Ngày 30/7/2022, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức cho cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII và Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Phạm Xuân Thâu – Báo cáo viên cao cấp trung ương dự và trực tiếp làm báo cáo viên tại hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Thẩm Bá Phước – Bí thư đảng ủy; đồng chí Nguyễn Viết Tấn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Hoàng Văn Lực – Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Vũ Văn Mai – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phường chưa tham dự học trực tuyến ngày 22/7/2022.

Đ/c Phạm Xuân Thâu - BCV cao cấp TƯ trực tiếp làm báo cáo viên Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị buổi sáng

Hội nghị buổi chiều

Để đảm bảo chất lượng của việc học tập, Đảng ủy phường đã tổ chức 2 buổi. Buổi sáng đảng viên từ chi bộ 1 đến chi bộ 25; chi bộ Công an phường, HTX thương mại; buổi chiều đảng viên từ chi bộ 27 đến chi bộ 38; đảng viên chi bộ khối trường học.

Hội nghị đã nghe đồng chí Báo cáo viên quán triệt nội dung 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII và Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”;

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”;

- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

- Nghị quyết số 15-NQ/TW gồm 4 phần, trong đó 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn, đối với từng giai đoạn. Theo đó, đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến-văn minh-hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng 8,0-8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000-13.000 USD. Về tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo đảng ủy phường nhấn mạnh: các đồng chí cán bộ, đảng viên cần phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ và củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong hệ thống chính trị và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn phường chung sức, đồng lòng, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

(Nguồn: VPĐU phường)