Hoạt động các phường

Đảng uỷ phường Giang Biên tổ chức học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15- NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 26/07/2022 | 12:54  | Lượt xem: 684

Sáng ngày 24/7/2022, Đảng uỷ phường Giang Biên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 15- NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Phạm Ngọc - Chuyên viên cao cấp, Nguyên trưởng phòng GDLL, lịch sử đảng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết số 15- NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Bí thư đảng ủy phường; các đồng chí Uỷ viên BTV Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ cùng toàn thể các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ phường Giang Biên.

Hội nghị được nghe đồng chí Báo cáo viên trình bày những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 15 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đưa ra, cụ thể: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Thủ đô; xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến- Văn minh, Hiện đại”; phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế; Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô; Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; Phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Cùng với đó là việc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng động bộ, phát triển và quản lý đô thị, khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội Thủ đô trong mọi tình huống. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô. Đặc biệt, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 15- NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đảng ủy phường cũng đề nghị các cấp ủy chi bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể và các tổ dân phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phát huy vai trò của từng đồng chí đảng viên trong việc tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 15- NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị trong toàn đảng bộ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu được Bộ Chính trị đề ra theo Nghị quyết.

Một số hình ảnh tại hội  nghị

Đồng chí Phạm Ngọc - Chuyên viên cao cấp, Nguyên trưởng phòng GDLL, lịch sử đảng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội (đứng bục)  

Truyền đạt các nội dung Nghị quyết số 15- NQ/TW của Bộ Chính trị

Đảng viên dự học