Hoạt động các phường

Thạch Bàn tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Ngày đăng 04/07/2022 | 10:33  | Lượt xem: 648

Thực hiện đề án số 11-ĐA/TU, kế hoạch 108-KH/QU của của Quận ủy Long Biên về thực hiện “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc, Đảng ủy phường Thạch Bàn đã ban hành kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện theo tiến độ đề ra. Tính đến 27/6/2022 Đảng ủy đã chỉ đạo 04 chi bộ trực thuộc (02 chi bộ tổ dân phố và 02 chi bộ khối trường học) tổ chức điểm sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề nhằm rút kinh nghiệm đến 24/24 chi bộ trực thuộc trong quá trình thực hiện sinh hoạt chi bộ.

 

Đ/c Phạm Bạch Đằng - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Long Biên dự sinh hoạt điểm chuyên đề tại chi bộ Trường Tiểu học Thạch Bàn A

Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ nhìn chung đã bám sát vào quy trình và nội dung sinh hoạt theo  hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó chi bộ tổ dân phố đã lựa chọn nội dung sinh hoạt theo chỉ đạo của Đảng ủy phường; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do UBND phường triển khai có liên quan đến tổ dân phố; bám sát tình hình thực tế tại địa bàn dân cư tổ dân phố để lãnh đạo việc thực hiện các phong trào, hoạt động do MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội phường phát động; công tác quản lý đảng viên là cán bộ, công chức phường được giới thiệu về sinh hoạt tại chi bộ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng ủy phường giao. Đối với chi bộ trường học nội dung chủ yếu là lãnh đạo việc thực hiện kế hoạch dạy, học theo hướng dẫn của ngành dọc cấp trên; việc lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện phong trào do đoàn thể cấp trên phát động và các nhiệm vụ do Đảng ủy phường giao theo nghị quyết thường kỳ của Đảng ủy… Tuy nhiên qua sinh hoạt điểm của các chi bộ Đảng ủy phường đã rút kinh nghiệm đối với các chi bộ trong việc phát huy vai trò người chủ trị hội nghị định hướng gợi mở các vấn đề đề đảng viên tham gia thảo luận nhằm phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng nghị quyết chi bộ.

Một số hình ảnh sinh hoạt chi bộ:

Sinh hoạt điểm chuyên đề tại chi bộ Tổ dân phố số 17

Sinh hoạt điểm thường kỳ chi bộ Tổ dân phố 5

Sinh hoạt điểm thường kỳ chi bộ Trường Tiểu học Thạch Bàn A

Theo kế hoạch trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo các chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quý, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy dự hoạt với các chi bộ trực thuộc nhằm nắm tình hình, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm đồng thời chỉ đạo việc nâng cao chất lượng./.