Hoạt động các phường

Bồ Đề sơ kết 01 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
Ngày đăng 01/07/2022 | 16:49  | Lượt xem: 697

Sáng ngày 30/6/2022, tại Hội trưởng TTVHTT phường, Đảng ủy-UBND phường tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và giao ban Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố đánh giá kế quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2022.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – QUV, Bí thư Đảng ủy Phường; đồng chí Nguyễn Văn Luyện - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phường, lãnh đạo UBND, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức phường và các ông (bà) Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố trực thuộc.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Luyện - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Phường báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Đồng chí Trần Mạnh Tuấn – PCT UBND phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2022. 

Trong thời gian thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ từ ngày 01/7/2021 đến nay bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận đã được các cấp ủy Đảng, Chính quyền tập trung quyết liệt. Việc triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị được thực hiện một cách bài bản, thận trọng, đúng quy định, trình tự hướng dẫn của cấp trên. Đảm bảo sau khi sắp xếp, tổ chức lại theo mô hình chính quyền đô thị, tổ chức bộ máy của UBND phường tinh gọn. Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, Thành phố và của Quận về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Long Biên được tăng cường tới các tầng lớp nhân dân, được toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn quan tâm và đồng tình, ủng hộ. UBND phường hoạt động ổn định theo chế độ thủ trưởng; Quy chế làm việc của UBND phường được xây dựng, ban hành đảm bảo theo Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành quy chế làm việc mẫu của UBND phường, Quyết định phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch, Phó chủ tịch, công chức phường được kịp thời điều chỉnh theo đúng các quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ theo hướng rõ người, rõ trách nhiệm. Đảm bảo các nội dung công việc được triển khai thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh.  Quy chế làm việc của Đảng ủy phường, quy định chế độ làm việc, mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với UBND phường, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường được kịp thời điều chỉnh, bổ sung, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quá trình điều hành, triển khai công việc khi thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại phường.

Tại hội nghị có 3 nội dung tham luận của đại diện UB MTTQ phường, Công an phường và công chức chuyên môn phường đánh giá kết quả, tồn tại khó khăn khi tổ chức mô hình thí điểm chính quyền đô thị; 4 ý kiến phát biểu của tổ dân phố tập trung vào các vấn đề trọng tâm như  như công tác an ninh trật tự, hạ tầng cơ sở, công tác tuyển sinh, tiêm chủng...

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đã triển khai kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và chỉ đạo, quán triệt các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2022. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, trong tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2022, hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu pháp lệnh. Tăng cường thực hiện chủ đề công tác năm của Quận "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị", trọng tâm là chỉ đạo hiệu quả các mô hình Dân vận khéo đã đăng ký; Duy trì mô hình làm điểm của phường về chỉnh trang đô thị xây dựng thành công tuyến phố Phú Hựu thành tuyến phố văn minh “Kiểu mẫu”. Với những nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường, các nhiệm vụ chính trị tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2022 sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

*Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đ/c Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Luyện – CT UBND trình bày báo cáo sơ kết 1 năm

Tham luận của đồng chí Chủ tịch UB MTTQ

Tham luận của đồng chí Vũ Xuân Tính – Trưởng Công an Phường

Tham luận của đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Công chức Địa chính Xây dựng

Âu Thị Huyền Trang