Hoạt động các phường

Phường Ngọc Thụy tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022
Ngày đăng 24/03/2022 | 09:06  | Lượt xem: 1160

Chiều ngày 21/3/2022, tại hội trường UBND Phường, Phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022 bàn việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện chủ đề năm 2022 “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”.

Dự, chỉ đạo hội nghị có ông Ngô Thanh Xuân - Phó chủ tịch UBMTTQ quận Long Biên; ông Thẩm Bá Phước - Bí thư Đảng ủy; Các ông bà trong thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQ; Các ông bà trong Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Trưởng các ngành đoàn thể, công chức chuyên môn; các ông, bà là Thanh tra xây dựng, trật tự đô thị, Bảo vệ dân phố; Trưởng Công an, Trạm trưởng y tế; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận và các ông, bà đại biểu nhân dân của 26 tổ dân phố được triệu tập có mặt dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ phường khai mạc

Ông Hoàng Văn Lực - PBTĐU, Chủ tịch UBND phường trình bày báo cáo

Sau khi ông Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ phường phát biểu khai mạc, hội nghị đã nghe ông Hoàng Văn Lực - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường báo cáo kết quả tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân tổ dân phố năm 2022, kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2021 và chương trình hành động năm 2022.

Về kết quả tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân tổ dân phố: Thực hiện Kế hoạch liên tịch của UBND và UBMTTQ phường; Từ ngày 17 - 22/02/2022, 26/26 tổ dân phố tổ chức xong Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022, có 5703/9083 cử tri đại diện hộ gia đình tham dự hội nghị (đạt 63%)và đã có 123 ý kiến tham luận về công tác vệ sinh môi trường, quản lý trật tự đô thị, xây dựng tổ dân phố văn hóa, phòng chống dịch Covid. 100% Liên gia, chi hội đoàn thể ký cam kết thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022 của tổ dân phố.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2021 và chương trình hành động năm 2022, báo cáo cũng đã chỉ rõ: Năm 2021 việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với thực hiện chủ đề Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng đã được tổ chức đạt kết quả tốt. Toàn phường số hộ đạt Danh hiệu gia đình văn hóa là 92,03%; 22/26 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới và lễ hội, thực hiện tang văn minh tiến bộ, giữ gìn vệ sinh môi trường và các phong trào thi đua do các cấp phát động...ngày càng đi vào chiều sâu. Nhận thức của nhân dân có sự chuyển biến tích cực từ trong nếp nghĩ, cử chỉ, việc làm, tính tự trọng, tôn trọng pháp luật và ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm.

Chương trình hành động năm 2022: bàn các biện pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện chủ đề Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị xây dựng tổ dân phố văn hóa Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh, phường văn minh đô thị đã được xây dựng với các chỉ tiêu cụ thể:

-100% hộ gia đình đăng ký xây dựng GĐVH và trên 92% gia đình đạt GĐVH;

-100% Tổ dân phố đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa, cơ bản đạt tiêu chí tổ dân phố văn minh đô thị, VSMT, tổ dân phố an toàn không TNXH, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động nhân đạo từ thiện.

-100% công trình xây dựng đều có phép hoặc giấy thỏa thuận và niêm yết giấy phép tại chân công trình

Tại Hội nghị có 9 ý kiến tham luận, đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình hành động năm 2022 về xây dựng Tổ dân phố Xanh - Sạch – Đẹp – văn minh gắn với thực hiện chủ đề Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị

Ông Thẩm Bá Phước - BTĐU phường phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Ông Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy phường đã đánh giá cao kết quả mà cán bộ và nhân dân Phường Ngọc Thụy đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2021. Ông yêu cầu, ngay sau khi Hội nghị, Ban chỉ đạo phường nhanh chóng hoàn thiện Nghị quyết, triển khai tới các tổ dân phố, tập trung tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng TDP Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện và thực hiện chủ đề Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Ký cam kết

Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường đã được thông qua với sự nhất trí 100% của các đại biểu tham dự hội nghị. Tại hội nghị đại diện các Đoàn thể, Đại diện lãnh đạo  các tổ dân phố đã ký cam kết thi đua thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2022 trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường.

(Nguồn BCĐ phong trào TDĐKXĐSVH)