Hoạt động các phường

Hội nghị đại biểu nhân dân điểm năm 2022 tại phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 21/02/2022 | 13:24  | Lượt xem: 1161

Thực hiện Kế hoạch liên tịch của UBND-UBMTTQ phường Ngọc Thụy về việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022, Tổ dân phố 13 được chỉ định làm điểm Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2022 vào chiều ngày 17/2/2022.

Dự chỉ đạo hội nghị có ông Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch UBMTTQ quận Long Biên; ông Thẩm Bá Phước - Bí thư Đảng ủy phường; ông Nguyễn Viết Tấn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy; ông Hoàng Văn Lực - Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND; ông Vũ Văn Mai - UVBTV, Chủ tịch UBNMTTQ phường Ngọc Thụy; cùng dự có các ông, bà trong Thường trực UBND, UBMTTQ phường; các ông bà lãnh đạo tổ dân phố, thành viên ban vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cử tri đại diện các hộ gia đình trong tổ tham dự hội nghị.

Các đ/c lãnh đạo cùng nhân dân dự HN thực hiện nghi lễ chào cờ

Ông Lê Xuân Tài-Tổ trường TDP báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị ĐBND năm 2021, Chương trình hành động 2022

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân, kết quả triển khai, thực hiện bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2021; chương trình hành động năm 2022.

Năm 2020 cán bộ và nhân dân tổ dân phố 13 đã phát huy tinh thần đoàn kết và thực hiện tốt các tiêu chí đã xây dựng, các chỉ tiêu được giao. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước của cộng đồng. Đặc biệt cán bộ và nhân dân trong tổ đã chủ động, tích cực trong thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm là công tác GPMB” được Đảng ủy, UBND phường Ngọc Thụy ghi nhận đánh giá cao và đề nghị UBND quận khen thưởng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng TDP theo tiêu chí  Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh; thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội, chăm sóc người cao tuổi, quan tâm chăm lo, giáo dục các cháu thiếu niên nhi đồng; đặc biệt tích cực thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Năm 2021 ủng hộ các loại quỹ do các cấp phát động đều đạt và vượt từ 100 đến 110% (trong đó có quỹ ủng hộ PCD, quỹ ủng hộ mua Vaccin).

Năm 2021, Tổ dân phố đạt Tổ đạt Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu; đề nghị phường biểu dương khen thưởng 1 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; Chi bộ hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể chính trị xã hội đều hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với Chủ đề của hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022 là bàn biện pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”, gắn với xây dựng tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh, phường văn minh đô thị, tổ dân phố đã xây dựng chương trình hành động năm 2022 với những nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng tổ dân phố xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục thực hiện tốt 4 tiêu chí xây dựng GĐVH, tổ dân phố văn hóa gắn với thực hiện phong trào “Dân vận khéo”; Thực hiện tốt việc tự quản về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng; thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hội nghị có 5 ý kiến thảo luận, đề xuất những giải pháp thực hiện chương trình hành động năm 2022 về giữ gìn cảnh quan môi trường, tham gia quản lý đô thị để xây dựng tổ dân phố thực sự xanh - sạch - đẹp - văn minh, phường văn minh đô thị.

Ý kiến tham luận tại Hội nghị

Ông hoàng Văn Lực - Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại Hội nghị

Ông Hoàng Văn Lực, Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường và bà Nguyễn Thị Vân - Bí thư chi bộ tổ dân phố đã phát biểu ghi nhận những kết quả mà cán bộ và nhân dân tổ dân phố 13 đã đạt được trong năm 2021 và đề nghị Ban lãnh đạo tổ dân phố, trưởng các chi hội đoàn thể, ngay sau Hội nghị cụ thể hóa Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022 thành những nội dung sát thực tế để triển khai thực hiện; yêu cầu mỗi cán bộ, Đảng viên phải gương mẫu đi đầu, vận động gia đình và Nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết đồng lòng xây dựng tổ dân phố ngày càng phát triển, giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2022.

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cử đại biểu tham dự hội nghị đại biểu nhân dân phường Ngọc Thụy năm 2022.

Hội nghị biểu quyết thông qua NQHN năm 2022

Ký cam kết thi đua thực hiện tốt NQ HN ĐBND năm 2022

Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022 của tổ dân phố đã được biểu quyết nhất trí 100% thông qua. Để thể hiện quyết tâm, tại hội nghị các chi hội đoàn thể chính trị xã hội, các tổ liên gia trong tổ dân phố đã ký cam kết thi đua thực hiện thành công nghị quyết hội nghị đã đề ra.

                                                                                        (Nguồn: Tổ dân phố 13)