Hoạt động các phường

Giang Biên triển khai Quy chế phối hợp hoạt động giữa tổ trưởng tổ dân phố với Ban quản trị nhà chung cư
Ngày đăng 11/01/2022 | 22:34  | Lượt xem: 1137

Sáng ngày 08/01/2022, tại Hội trường UBND phường, phường Giang Biên tổ chức Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp hoạt động giữa tổ trưởng tổ dân phố với Ban quản trị nhà chung cư trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn phường Giang Biên

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội, các ông bà bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, các ông bà là trưởng ban quản trị nhà chung cư trên địa bàn phường. Đồng chí Đặng Thúy Vân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường triển khai Quy chế phối hợp.

Đại biểu dự họp triển khai Quy chế phối hợp giữa tổ trưởng tổ dân phố và ban quản trị nhà chung cư

Nhằm đưa hoạt động nhà chung cư đi vào nề nếp, ổn định, trong thời gian qua Quốc hội, Chính phủ và Bộ xây dựng, Thành phố đã ban hành các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư như Luật Nhà ở ngày 25/11/2014, Nghị định 99/2015/NĐ, Thông tư số 02/2016/TT-BXD và Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng, Nghị quyết số 26-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thẩm quyền của UBND thành phố về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, với nhiều giải pháp đồng bộ, trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quận Long Biên đã đi vào nề nếp, đạt được một số kết quả nhất định, đem lại diện mạo đô thị mới, hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội được hoàn thiện, nếp sống văn minh đô thị được nâng cao.

Phường Giang Biên hiện có 17.784.000/27.146.000 (chiếm 65%) dân cư đang sinh sống tại 98 tòa nhà chung cư, trong đó có 28 tòa nhà cao tầng, 59 tòa nhà thấp tầng và 02 nhà ở xã hội. Tổng số Ban quản trị tòa nhà chung cư có 24 Ban quản trị. Hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả. Hiện nay phường Giang Biên có 13/20 tổ dân phố có khu chung cư đều đã có hệ thống chính trị tương đối đầy đủ. Sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị tổ dân phố phối kết hợp với Ban quản trị tòa nhà tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành các quy định pháp luật về quản lý nhà chung cư trong tầng lớp nhân dân. Kết quả đó khẳng định những chủ trương, chỉ đạo đúng đắn của Thành ủy, UBND thành phố và sự vào cuộc quyết liệt của Chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội từ Quận đến cơ sở.

Căn cứ vào Nghị quyết của Thành ủy, lãnh đạo quận Long Biên xác định rõ quan điểm, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hiện nay của cả hệ thống chính trị từ Quận đến phường để ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

Nghị quyết 26-NQ/TU đề ra 2 mục tiêu: Thứ nhất, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, các đơn vị quản lý và người đứng đầu từ Thành phố đến cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực thi các nhiệm vụ được giao liên quan đến quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn. Thứ hai, kịp thời đề ra và triển khai quyết liệt các giải pháp cần thiết để chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nâng cáo chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời ngăn chặng và giảm thiểu các tranh chấp, khiếu kiện phức tạp phát sinh trong công tác quản lý nhà chung cư.

Thực hiện Thông tri 05-TT/QU ngày 30/9/2021 của Quận ủy Long Biên về việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở tổ dân phố có nhà chung cư trên địa bàn quận Long Biên, công văn số 1994/UBND-QLĐT ngày 20/10/2021 của UBND quận Long Biên về việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Tổ trưởng tổ dân phố với Ban quản trị nhà chung cư, Nghị quyết của Đảng ủy phường thực hiện thông tri 05-TT/QU, sau khi xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị cá nhân liên quan, am hiểu về công tác quản lý nhà chung cư, UBND phường Giang Biên đã ban hành quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về quy chế phối hợp hoạt động giữa tổ trưởng tổ dân phố với Ban quản trị nhà chung cư trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn phường Giang Biên.

Quy chế phối hợp hoạt động giữa tổ trưởng tổ dân phố với Ban quản trị nhà chung cư trên địa bàn phường Giang Biên có 3 chương, 18 điều. Trong đó tập trung nguyên tắc phối hợp là đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đảm bảo kỷ cương trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật, đảm bảo tính kịp thời, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trên tinh thần đoàn kết thống nhất trong phối hợp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo quy định, xây dựng chung cư, tổ dân phố văn minh, hiện đại.

Các nội dung phối hợp hoạt động trong chương II được quy định từ điều 4 đến điều 16 đã nêu rất rõ trách nhiệm của tổ trưởng tổ dân phố và Ban quản trị nhà chung cư trong việc tuyên truyền, nhắc nhở và giám sát người dân việc chấp hành các quy định, nội quy về quản lý, sử dụng nhà chung cư, phối hợp quản lý người tạm trú, ra vào chung cư, phối hợp trong công tác tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên và hội nghị nhà chung cư bất thường, phối hợp trong xây dựng kế hoạch bảo trì nhà chung cư hàng năm, việc giám sát hoạt động của các đơn vị quản lý vận hành, phối hợp trong việc hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn trong quản lý, sử dụng nhà chung cư, phối hợp trong công tác phòng cháy chữa cháy, phối hợp trong xây dựng các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo trật tự xã hội, thực hiện các cuộc vận động, công khai thông tin của nhà chung cư….

Theo Quy chế phối hợp tổ trưởng và Ban quản trị nhà chung cư tổ chức họp giao ban mỗi tháng 01 lần để thông qua kết quả hoạt động về công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh đột xuất tại khu chung cư.

Quy chế phối hợp được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp công tác của cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội, chi bộ, tổ dân phố và ban quản trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà chung cư đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, vận hành nhà chung cư nhằm xây dựng khu chung cư văn minh hiện đại.