Hoạt động các phường

Thạch Bàn tích cực tham gia cuộc thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” năm 2021
Ngày đăng 24/11/2021 | 16:39  | Lượt xem: 740

Đảng ủy - UBND phường Thạch Bàn đã phát động đến 100% các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan phường tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” năm 2021.

Thực hiện kế hoạch số 222/KH-SVHTT ngày 14/5/2021 và Công văn số 2717/SVHTT-NSVH ngày 28/10/2021 của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội, Công văn số 2098/UBND-VHTT ngày 02/11/2021 của UBND quận Long Biên về việc phát động cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” năm 2021;

Nhận thức được ý nghĩa sâu sắc của cuộc thi, Đảng ủy - UBND phường Thạch Bàn đã phát động đến 100% các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan phường tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” năm 2021. Sau khi tham gia thi, các cán bộ, công chức, người lao động phải gửi số báo danh, kết quả thi về thường trực để tổng hợp và đưa vào làm căn cứ xếp loại cán bộ, công chức tháng 11/2021. Theo đó, từ ngày 03/11/2021 đến ngày 18/11/2021, 100% cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn phường Thạch Bàn đã tham gia đầy đủ 02 phần của Cuộc thi, gồm phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận.

Thông qua cuộc thi, nhằm góp phần tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử đến toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, góp phần định hướng chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội; Phát hiện những ý tưởng hay, giải pháp sáng tạo áp dụng trong thực tiễn gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh./.

Bộ Quy tắc ứng xử được niêm yết tại từng bàn làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường