Hoạt động các phường

Đồng chí Vũ Thị Thân – UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy làm việc với Đảng ủy phường Thượng Thanh về kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng 29/09/2021 | 22:22  | Lượt xem: 267

Ngày 28/9/2021, đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Long Biên về làm việc với Đảng ủy phường Thượng Thanh về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Dương Đình Tình – QUV, Trưởng phòng Kinh tế quận; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Hoàng Văn Lực – Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường, đòng chí Nguyễn Viết thắng – UVTV, Chủ tịch MTTQ phường và các đồng chí trong Đảng ủy phường.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, trong điều kiện khó khăn do dịch Covid-19, song tình hình kinh tế - xã hội của phường Thượng Thanh đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu được hoàn thành, thu ngân sách đạt khá. Các dự án trọng điểm trên địa bàn tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Cụ thể, thu ngân sách trên địa bàn phường là: 48.464.636.129 đồng; chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 là: 14.472.146.949 đồng đạt 65% dự toán giao. Trên địa bàn phường đang triển khai thực hiện 14 dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng. Các dự án được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo công khai dân chủ đến toàn thể nhân dân. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân ổn định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được đẩy mạnh.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường đã triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tình hình Đảng bộ ổn định; tăng cường hoạt động đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật và các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận được triển khai thực hiện tốt.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đảng ủy phường đã chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố Hà Nội, quận Long Biên và ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, chủ động rà soát, bổ sung kịch bản phòng, chống dịch trong tình hình mới; đảm bảo sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư y tế, cơ sở, vật chất, hậu cần, nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch. Làm tốt công tác tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi làm việc, 07 ý kiến của các đồng chí dự hội nghị phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường trong những tháng cuối năm 2021; trong đó, tập trung một số vấn đề như : Công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, công tác thành lập chi bộ Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, công tác xử lý các vi phạm về TTĐT, công tác quản lý đất công, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Thân – UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường trong những tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng đã quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Thành phố Hà nội, Quận Long Biên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt phường đã triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần cùng quận Long Biên giữ vững “vùng xanh” trong phòng, chống dịch; công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt. Đồng chí cũng nhấn mạnh trong 3 tháng cuối năm 2021, phường tiếp tục tập trung một số trọng tâm, đặc biệt trong công tác quản lý đất công, giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị; thực hiện tốt chủ đề của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; chủ đề của quận Long Biên “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”. Đảng ủy phường báo cáo kết quả theo biểu ngang, rà soát, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu được giao trong năm, thực hiện hiệu quả các kế hoạch theo 03 chương trình công tác của quận trong năm 2021.

Hình ảnh buổi làm việc :