Hoạt động các phường

Cự Khối tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn
Ngày đăng 16/08/2021 | 15:36  | Lượt xem: 771

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Cự Khối về kiểm tra phương án/kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Phường. UBND phường Cự Khối đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đoàn kiểm tra do đồng chí Phạm Thị Thùy Dung – PCT UBND phường làm Trưởng đoàn; các đồng chí lãnh đạo Ban chỉ huy công an, Trạm y tế phường, Công chức ĐC-XD-ĐT, Ủy nhiệm thu thuế, Ban Bảo vệ dân phố và các ông/bà Tổ trưởng dân phố là thành viên.

Theo đó, từ ngày 05/8 đến ngày 14/8/2021, Đoàn kiểm tra số 01 đã tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký hoạt động trong đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; theo báo cáo tổng hợp toàn phường có 58 đơn vị đăng ký hoạt động, trong đó 02 đơn vị có 30 lao động; 06 đơn vị có từ 20 đến 29 lao động; 10 đơn vị có từ 10 đến 19 lao động và 40 đơn vị có dưới 10 lao động.

Qua đợt kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch: lãnh đạo đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch Covid-19; các doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên đã thành lập Tổ an toàn Covid-19 cộng đồng, xây dựng phương án/kế hoạch phòng chống dịch, lập danh sách người lao động; thực hiện làm việc luân phiên, giãn cách và tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động đối với công tác phòng chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, thực hiện nghiêm việc ký cam kết của Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với UBND phường, cam kết của người lao động với doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ người ra vào cơ quan; chủ động xây dựng phương án sản xuất an toàn “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”. UBND phường Cự Khối đã chủ động rà soát, hướng dẫn Doanh nghiệp triển khai các giải pháp phòng chống dịch; phê duyệt phương án phòng chống dịch; cấp mã QR CODE và xác nhận danh sách người lao động làm việc trong thời gian giãn cách.

Bên cạnh những nội dung đã làm tốt, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số nội dung còn tồn tại ở một số doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh như: bố trí, sắp xếp làm việc giãn cách đối với khối hành chính còn chưa tốt, tỷ lệ làm việc trực tiếp tại cơ quan còn cao (50%); việc cấp giấy đi đường còn chung chung, chưa gắn với lịch làm việc của từng cá nhân; một số đơn vị chưa tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn 2194/QĐ-BCĐQG; công tác tuyên truyền trực quan chưa đáp ứng yêu cầu… Cá biệt còn đơn vị chưa triển khai tốt các biện pháp cần thiết để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu đơn vị khắc phục. Nếu đơn vị không thực hiện sẽ tham mưu UBND phường ban hành văn bản dừng sản xuất.

Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra: