Hoạt động các phường

Quận ủy, UBND quận Long Biên tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid -19 tại phường Sài Đồng
Ngày đăng 10/08/2021 | 16:26  | Lượt xem: 855

Sáng ngày 07/8/2021, tại trụ sở UBND phường Sài Đồng, Quận ủy, UBND quận Long Biên tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các biện phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, Thành phố và Quận tại các doanh nghiệp trên địa bàn phường Sài Đồng.

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19; Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 01/8/2021 của UBND Thành phố về thực hiện các biện pháp cấp phòng chống dịch COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/QU ngày 28/7/2021 của Quận ủy Long Biên về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận và Kết luận tại Thông báo số 436-TB/QU ngày 02/8/2021 của Thường trực Quận ủy về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận,

Thực hiện Quyết định số 4376/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND quận Long Biên về việc thành lập 06 Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên,  Đoàn kiểm Quận ủy, UBND quận Long Biên về phường Sài Đồng kiểm tra việc triển khai thực hiện các biện phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, Thành phố và Quận tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trưởng đoàn kiểm tra Đ/c Nguyễn Văn Liêm – UVTV – Phó Chủ tịch thường trực HĐND Quận (Trưởng đoàn). Tham gia Đoàn kiểm tra còn có:

  1. Đ/c Dương Đình Tình – Trưởng phòng Kinh tế – Thành viên
  2. Đ/c Phan Thị Thu Hằng – Chủ tịch LĐLĐ Quận – Thành viên
  3. Đ/c Nguyễn Khắc Thúy – Trưởng khoa YTCC TTYT – Thành viên
  4. Đ/c Uông Thị Tố Quyên – Chuyên viên phòng Kinh tế - Thư ký

Đón tiếp đoàn kiểm tra có : Ông Vũ Tiến Hưng - Chủ tịch phường UBND phường Sài Đồng; Ông Đặng Đức Cường – Bí thư Đảng ủy phường; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung- PCT. UBND phường.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Nội dung kiểm tra bao gồm:

- Kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện phương án  phòng, chống dịch COVID-19 của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Quận theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, của Quận về phòng chống dịch

- Kiểm tra thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

Đối tượng kiểm tra

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh (trong và ngoài Khu công nghiệp); cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Quận.

Đoàn kiểm tra đến tận cơ sở sản xuất hiện đăng ký hoạt động để kiểm tra, cụ thể Công ty Cổ phần QT Phong Phú địa chỉ Số 106- Vũ Xuân Thiều- Sài Đồng và Công ty Cổ phần Thương mại XNK Sinh Lợi địa chỉ số 4 ngõ 66 Vũ Xuân Thiều Tổ 20- phường Sài Đồng

Đoàn kiểm tra tại Công ty Cổ phần QT Phong Phú

Đoàn kiểm tra tại Công ty Cổ phần Thương mại XNK Sinh Lợi

Kết thúc buổi kiểm tra, đ/c Nguyễn Văn Liêm đánh giá: về cơ bản các Đơn vị thực hiện tốt việc lập phương án phòng chống dịch Covid-19, phương án sản xuất phù hợp với việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT của UBND thành phố.

Đồng chí Liêm cũng nhấn mạnh Qua Kiểm tra để Kịp thời phát hiện những nguy cơ mất an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Quận và yêu cầu thủ trường các đơn vị được kiểm tra thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể phát sinh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn Quận.

- Kiểm tra phát hiện, có biện pháp xử lý triệt để đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Đồng chí Liêm yêu cầu UBND phường thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp không thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định. Kiên quyết dừng hoạt động đối với các đơn vị vi phạm, không chấp hành hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh và kiểm tra, giám sát việc chấp hành của đơn vị.