Hoạt động các phường

Triển khai phương án vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường Bồ Đề
Ngày đăng 01/08/2021 | 22:16  | Lượt xem: 419

Ngày 31/07/2021, UBND phường Bồ Đề đã ban hành công văn 463/UBND về việc triển khai phương án phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp.

Tại công văn, UBND phường Bồ Đề yêu cầu các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm trong những danh mục được hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian giãn cách thực hiện những nội dung cụ thể sau:

1. Đối với công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh:

Các doanh nghiệp được bố trí phương án vừa cách ly, vừa sản xuất tại doanh nghiệp trong thời điểm nâng cao việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Khi tình hình dịch được kiểm soát và ổn định thì không thực hiện phương án này.

Việc bố trí làm việc, nơi ở tập trung tại doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu phòng chống dịch, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Đối với người sử dụng lao động:

Doanh nghiệp thực hiện 03 tại chỗ (sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ tại chỗ) theo phương án giãn cách, chia ca kíp đảm bảo an toàn; đảm bảo điều kiện về nơi lưu trú tập trung của người lao động (nếu thực hiện lưu trú tập trung) theo quy định tại Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 05/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế; đảm bảo chất lượng bữa ăn, sức khỏe của người lao động.

Người sử dụng lao động và người lao động (hoặc tổ chức công đoàn) bàn bạc, thống nhất phương án phù hợp với tình hình doanh nghiệp và yêu cầu của chính quyền địa phương (trừ trường hợp cấp thiết).

Yêu cầu nhanh chóng thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động và các chính sách khác theo Nghị Quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các chính sách của địa phương quy định và các quy định pháp luật hiện hành; chăm lo đảm bảo trước hết, trên hết quyền lợi và an toàn cho người lao động.

Chủ động tuyên truyền vận động; kịp thời, công khai thông tin; tăng cường các khuyến cáo, cảnh báo; phổ biến đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch, các chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương cho người lao động, không để tình trạng hoảng loạn, mất trật tự, an toàn, không để đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng gây bất ổn trong doanh nghiệp.

Phối hợp với các cơ sở y tế đủ năng lực để chuẩn bị sẵn sàng số lượng xét nghiệm nhanh dự phòng đảm bảo đủ xét nghiệm 2 lần cho toàn bộ số lượng lao động có mặt tại doanh nghiệp.

Lập danh sách thông tin người lao động theo mẫu và cập nhật định kỳ 3 lần/ngày, cập nhật kết quả xét nghiệm trước 15 giờ hàng ngày (nếu có) và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đề cao tính tự giác, ý thức chấp hành của người sử dụng lao động và người lao động; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

3. Đối với người lao động:

Chỉ được tổ chức sản xuất, kinh doanh khi doanh nghiệp và người lao động thực sự an toàn.

Bàn bạc, thống nhất với người sử dụng lao động (hoặc tổ chức công đoàn) xây dựng phương án phù hợp.

Đề cao tính tự giác, ý thức chấp hành của người lao động; tuân thủ đầy đủ các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ , Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và địa phương; thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Y tế, các bộ, ngành có liên quan và chính quyền địa phương.

UBND phường Bồ Đề yêu cầu các công ty, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn phường nghiêm túc thực hiện và gửi phương án về UBND phường. Mọi liên hệ về danh mục hồ sơ phương án đề nghị các công ty, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh liên hệ đồng chí Hoàng Minh Ngọc ̣(SĐT: 0949912798) hoặc đồng chí Nguyễn Ngọc Cương (SĐT: 0932461111). Trong quá trình thực hiện, UBND phường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền quy định.

                                                                                                                                          Thu Hà