Hoạt động các phường

Phường Thượng Thanh lập chốt kiểm soát, giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội
Ngày đăng 01/08/2021 | 21:33  | Lượt xem: 284

Ngày 31/7/2021, UBND phường Thượng Thanh đã ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND về thành lập 09 chốt kiểm soát, giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn phường để phòng, chống Covid-19.

Các chốt này do Công an phường làm thường trực, có nhiệm vụ:

- Đảm bảo an ninh, trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông, không để mất trật tự an toàn giao thông tại các cửa ngõ ra vào phường; kiểm soát, giám sát việc chấp hành của người dân, giám sát người, phương tiện ra, vào địa bàn phường; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các nội dung trong Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố; xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với cán bộ Y tế để tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 (do lực lượng Y tế chủ trì); yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để lây nhiễm cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

- Khi phát hiện các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự các đồng chí làm nhiệm vụ phải phối hợp ngay với cán bộ Y tế tại chốt để lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật (việc lập biên bản do cán bộ Y tế chủ trì thực hiện). Đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật khẩn trương phối hợp với Công an phường lập hồ sơ xử lý theo pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Quận và Phường.

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong từng chốt do đồng chí tổ trưởng của chốt đó phân công.

- Các chốt bố trí 24/24h hàng ngày, các đơn vị chủ động bố trí quân số theo hình thức 8 giờ/1 ca cụ thể thời gian như sau: Ca 1: từ 6h00’ đến 14h00’; Ca 2: từ 14h00’ đến 22h00’; Ca 3: từ 22h00’ đến 6h00’.

- Chế độ báo cáo: thực hiện theo yêu cầu của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường.

- Các chốt tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Danh sách các chốt kiểm soát cụ thể như sau:

I. CHỐT CÓ KIỂM SOÁT: 4 CHỐT

1. Chốt 1 dốc ga vào tổ 1 Thượng Thanh bố trí 01 tổ gồm:

- 02 đ/c CAP, 01 đ/c cán bộ Y tế, 01 đ/c BVDP, 01 đ/c DQTV, 04 Thành viên tổ Covid tổ 1 (CAP Phụ trách)

2. Chốt 2 Giáp cổng Trạm Thủy văn đường Nam Đuống tổ 18 đường gồm:

- 02 đ/c CAP, 01 đ/c cán bộ Y tế, 01 đ/c BVDP, 01 đ/c DQTV, 04 Thành viên tổ Covid tổ 18 (CAP Phụ trách)

3. Chốt 3 đầu phố Đặng Vũ Hỷ (dốc đường tàu) bố trí 01 tổ gồm:

- 02 đ/c CAP, 01 đ/c cán bộ Y tế, 01 đ/c BVDP, 01 đ/c DQTV, 04 Thành viên tổ Covid tổ 21 (CAP Phụ trách)

4. Chốt 4 đường Đê Gia Thượng tổ 26 (đầu cầu Đuống) bố trí 01 tổ gồm:

- 02 đ/c CAP, 01 đ/c cán bộ Y tế, 01 đ/c BVDP, 01 đ/c DQTV, 04 Thành viên tổ Covid tổ 26 (CAP Phụ trách)

II. CHỐT CỨNG: 5 CHỐT

1. Chốt 5 ngõ 24 Lý Sơn tổ 8 bố trí 01 tổ.

- Do thành viên tổ Covid cộng đồng trực chốt. Đồng chí tổ trưởng dân phố số 8 phụ trách và phân công lực lượng.

2. Chốt 6 cuối ngõ 99 Đức Giang giáp Lý Sơn tổ 29 bố trí 01 tổ gồm:

- Do thành viên tổ Covid cộng đồng trực chốt. Đồng chí tổ trưởng dân phố số 29 phụ trách và phân công lực lượng.

3. Chốt 7 Dốc đường tàu Thượng Cát tổ 11 bố trí 01 tổ.

- Do thành viên tổ Covid cộng đồng trực chốt. Đồng chí tổ trưởng dân phố số 11 phụ trách và phân công lực lượng.

4. Chốt 8 đường tàu tổ 22 bố trí 01 tổ

- Do thành viên tổ Covid cộng đồng trực chốt. Đồng chí tổ trưởng dân phố số 22 phụ trách và phân công lực lượng.

5. Chốt 9 ngõ 987 Ngô Gia Tự dốc đường tầu tổ 24-26 bố trí 01 tổ

- Do thành viên tổ Covid cộng đồng trực chốt. Đồng chí tổ trưởng dân phố số 24 phụ trách và phân công lực lượng.

UBND phường đề nghị mọi người dân thực hiện nghiêm các nội dung trong Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố, góp phần vào hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường.