Hoạt động các phường

Bầu cử tổ trưởng tổ dân phố phường Phúc Đồng

Ngày đăng 10/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 827
Từ ngày 01/12/2012 đến ngày 09/12/2012,16 tổ dân phố trên địa bàn phường tổ chức bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2012 – 2015.

Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân Quận trước kỳ họp thứ V

Ngày đăng 10/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 878
Sáng ngày 10/12/2012 tại hội trường nhà văn hóa phường Đức Giang,Đại Biểu HĐND Quận đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của các phường: Ngọc Thụy, Bồ Đề, Đức Giang trước kỳ họp thứ V - HĐND Quận.

Mô hình kinh tế hiệu quả tại phường Giang Biên.

Ngày đăng 10/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 1060
Trang trại Giáo dục Erahouse rộng 1,4ha tại phường Giang Biên được thành lập hướng đến đối tượng là học sinh cấp tiểu học, mầm non.

Phường Cự Khối tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2010 - 2012

Ngày đăng 10/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 769
Chiều 10/12/2012, phường Cự Khối tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2010 - 2012, triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015

Phường Phúc Đồng tổng kết công tác Hội chữ thập đỏ

Ngày đăng 10/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 777
Sáng 10/12/2012,Hội chữ thập đỏ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2012.

Phường Phúc Đồng tổng kết công tác Hội nông dân năm 2012

Ngày đăng 10/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 776
Ngày 07/12/2012 Hội nông dân phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Phường Thượng Thanh kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Ngày đăng 10/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 734
Ngày 06/12/2012 Hội Cựu chiến binh phường Thượng Thanh tổ chức lễ kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam 06/12/1989 - 6/12/2012; tổng kết phong trào thi đua năm 2012

Phường Đức Giang tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2010 - 2012

Ngày đăng 10/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 790
Ngày 8/12/2012 phường Đức Giang tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2010-2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015

Đại biểu HĐND Quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ V

Ngày đăng 10/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 729
Chiều 10/12/2012 đại biểu HĐND Quận tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ V - tại đơn vị bầu cử số 03.

Phường Cự Khối tổ chức "Lễ khánh thành đình Hà Trại"

Ngày đăng 07/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 1157
Sáng 03/12/2012,phường Cự Khối tổ chức "Lễ khánh thành đình Hà Trại"

Phường Long Biên tổ chức hội thảo cuốn lịch sử Đảng bộ Phường

Ngày đăng 07/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 927
Ngày 07/12/2012 Đảng uỷ phường Long Biên tổ chức hội thảo cuốn lịch sử Đảng bộ Phường (giai đoạn 1930 - 2010)

Phường Ngọc Lâm: Ký thỏa thuận an sinh xã hội giai đoạn 2012 – 2015

Ngày đăng 07/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 832
Sáng 07/12/2012 Phường Ngọc Lâm đã ký thỏa thuận an sinh xã hội giai đoạn 2012 – 2015 và hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Lê Thị Liên - TDP 26

Phường Phúc Lợi tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2010 - 2012

Ngày đăng 07/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 746
Sáng 05/12/2012 phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2010 - 2012, triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Phường Phúc Đồng kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam.

Ngày đăng 07/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 1147
Ngày 06/12/2012,Hội cựu chiến binh phường Phúc Đồng tổ chức kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt nam và tổng kết phong trào thi đua năm 2012.

Hội nghị tổng kết công tác Hội Nông dân phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 06/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 775
Chiều ngày 06/12/2012, Hội Nông dân phường Ngọc Thụy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013

Phường Đức Giang: Kỷ niệm 23 năm thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam

Ngày đăng 06/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 946
Ngày 6/12/2012 Hội cựu chiến binh phường Đức Giang tổ chức kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam và tổng kết công tác Hội năm 2012.

Phường Bồ Đề kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam

Ngày đăng 05/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 882
Sáng ngày 05/12/2012, Hội Cựu chiến binh phường Bồ Đề kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2012), trao kỷ niệm chương CCB, tổng kết công tác hội năm 2012

Đảng bộ phường Sài Đồng tổng kết 15 năm thực hiện Nghị Quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

Ngày đăng 05/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 783
Sáng 4/12/2012, Đảng bộ phường Sài Đồng tổng kết 15 năm thực hiện hiện Nghị Quyết TW5 (Khóa VIII) về “ Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”

Hội Người Cao tuổi phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012

Ngày đăng 03/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 976
Ngày 30/11/2012, Hội Người Cao tuổi phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012

Phường Bồ Đề tổng kết hoạt động Tổ dân phố nhiệm kỳ 2010 - 2012

Ngày đăng 03/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 769
Ngày 30/11/2012 UBND phường Bồ Đề tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2010 - 2012