tin mới nhất

Ban chấp hành Đảng bộ phường Cự Khối tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
Ngày đăng 18/09/2023 | 18:24  | Lượt xem: 103

Sáng ngày 15/9/2023, Ban chấp hành Đảng bộ phường Cự Khối tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”.

Dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Phạm Bạch Đằng - UVTV, Chủ nhiệm UBKT quận uỷ Long Biên. Đại biểu phường có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy phường quán triệt mục đích, yêu cầu của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị phường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy. Nội dung sinh hoạt được chỉ rõ, yêu cầu tập trung đánh giá tình hình thực tế tại đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy phường quán triệt mục đích, yêu cầu của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU

Đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Bí thư Thường trực đọc bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Bệnh sợ trách nhiệm” và trình bày tóm tắt Kế hoạch số 186-KH/QU của Ban thường vụ Quận ủy và Kế hoạch số 223-KH/ĐU của Đảng ủy phường về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Trình bày 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Bí thư Thường trực đảng uỷ phường trình bày các văn bản

Tại Hội nghị các đồng chí đảng ủy viên đều đưa ra những quan điểm, nhận thức của cá nhân cũng như liên hệ với thực tế vị trí, công việc trong việc thực hiện Chỉ thị số 24; đề xuất các ý kiến trong việc chấp hành nghiêm túc, tốt hơn nữa về kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh cả về kinh tế, và chính trị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Phạm Bạch Đằng - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Long Biên đã ghi nhận việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đối với Đảng ủy phường và định hướng những nhiệm vụ trong thời gian tới để Đảng ủy phường thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy.

Đồng chí Phạm Bạch Đằng - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Long Biên phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy phường thay mặt Đảng ủy phường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo quận thời gian tới cá nhân cùng với các đồng chí trong BCH Đảng bộ phường chỉ đạo khắc phục những tồn tại nêu trong hội nghị và tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời thích ứng với tình hình thực tế địa phương./.

]]>