tin mới nhất

UBND Quận phê duyệt và triển khai kế hoạch thực hiện phương án quản lý, khai thác, quỹ đất nông nghiệp, đất bãi bồi, bãi nổi ven sông Hồng nằm ngoài quy hoạch phân khu N10 thuộc địa giới hành chính phường Long Biên, Cự Khối
Ngày đăng 22/09/2022 | 15:48  | Lượt xem: 1248

Quận hiện còn khoảng 1.100 ha đất nông nghiệp, đất bãi bồi ven sông. Trong đó, đất nông nghiệp, đất bãi bồi, bãi nổi ven sông Hồng nằm ngoài quy hoạch phân khu N10 thuộc địa giới hành chính của phường Long Biên, Cự Khối còn khoảng 413 ha. Đây là khu vực có vị trí thuận lợi, có tiềm năng, lợi thế rất lớn trong việc phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

 

 

Tuy nhiên, hiện trạng chủ yếu là sản xuất nông nghiệp thuần túy (trồng cây ăn quả, cây hàng năm); nhiều diện tích hiện bỏ hoang hóa, giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác thấp (khoảng 157 triệu đồng - năm 2021), công tác quản lý có nhiều bất cập (phát sinh nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, nhiều quỹ đất không thu được hoa lợi công sản…).

Thực hiện chương trình số 02-CTr/TU ngày 17/3/2021; chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021; chương trình số 07-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội, Nghị quyết số 09-NQ/TU Hà Nội ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô. Quận ủy đã ban hành các kế hoạch thực hiện các chương trình công tác, Nghị quyết của Thành ủy. Nhiệm vụ trong các kế hoạch của Quận ủy luôn xác định việc quản lý, khai thác quỹ đất nông nghiệp, đất bãi bồi ven sông nằm ngoài quy hoạch phân khu N10 để phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm là nhiệm vụ quan trọng.

Thực hiện các chương trình, nghị quyết của Thành ủy, Quận ủy. Ngày 31/8/2022 UBND Quận đã phê duyệt phương án quản lý, khai thác, quỹ đất nông nghiệp, đất bãi bồi, bãi nổi ven sông Hồng nằm ngoài quy hoạch phân khu N10 thuộc địa giới hành chính phường Long Biên, Cự Khối (quyết định số: 7006/QĐ-UBND).

Mục tiêu chung của phương án là:

Tập trung rà soát, đánh giá kỹ hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng đất nông nghiệp, đất bãi bồi, bãi nổi ven sông Hồng do UBND phường quản lý nằm ngoài quy hoạch phân khu N10 để đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp quản lý, khai thác bãi bồi ven sông vào mục đích sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp kỹ thuật cao gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm góp phần tăng thu ngân sách, làm đẹp cảnh quan đô thị, giảm thiểu các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương.

Mục tiêu cụ thể:

- 100% diện tích đất công, đất bãi bồi ven sông trong khu vực thực hiện phương án được đấu giá, ký hợp đồng theo quy định hiện hành. Thực hiện xong trong năm 2024.

- Xác định lộ trình và triển khai thực hiện đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, thoát nước, điện) phục vụ sản xuất vùng bãi.

- Phấn đấu giá trị sản xuất /ha canh tác/năm đạt 500 triệu đồng. Tạo công ăn việc làm cho ít nhất 700 lao động thường xuyên tại khu vực.

Với quyết tâm đẩy nhanh phát triển kinh tế của Quận theo hướng thương mại, dịch vụ. UBND Quận đã ban hành Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 20/9/2022 để phân công các phòng, ngành, UBND các phường có liên quan theo hướng rõ nội dung, rõ trách nhiệm của các đơn vị và rõ thời gian hoàn thành.