tin mới nhất

Uỷ ban bầu cử quận Long Biên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử lần 2
Ngày đăng 30/04/2021 | 15:53  | Lượt xem: 126

Ngày 26/4/2021 tại Hội trường Khu liên cơ quan UBND quận Long Biên, Uỷ ban bầu cử quận Long Biên tổ chức huấn nghiệp vụ công tác bầu cử (lần 2) về một số nhiệm vụ trong ngày bầu cử, sử dụng, quản lý con dấu và phù hiệu bầu cử, quy trình kiểm phiếu, các biểu mẫu, biên bản bầu cử cho các tổ bầu cử thuộc phường Long Biên, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Sài Đồng, Thạch Bàn.

Dự hội nghị tập huấn có ông Nguyễn Văn Liêm - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban bầu cử quận. Các ông (bà) thành viên Ủy ban bầu cử, cơ quan thường trực UBBC quận; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo bầu cử, Thường trực Ủy ban MTTQ, công chức tham mưu công tác bầu cử tại phường, thành viên các tổ bầu cử phường Long Biên, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Sài Đồng, Thạch Bàn.

Phát biểu trao đổi, nhấn mạnh các nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử, ông Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận, Phó Chủ tịch thường trực UBBC quận đề nghị thành viên Uỷ ban bầu cử quận, Ban chỉ đạo bầu cử 14 phường, UBND các phường trong thời gian tới tập trung một số nhiệm vụ như sau:

1. Thường xuyên cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, Quận; Hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử trực và kịp thời tiếp thu, giải đáp các kiến nghị của cử tri về danh sách cử tri; Tiếp nhận và niêm yết danh sách người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử đảm bảo đúng quy định của Luật; Kịp thời báo cáo Uỷ ban bầu cử quận các nội dung, nhiệm vụ vượt quá thẩm quyền;

2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc Quận, Cơ quan Thường trực Uỷ ban bầu cử quận - Phòng Nội vụ, các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên tham mưu Uỷ ban bầu cử quận triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bầu cử theo Kế hoạch số 02/KH-UBBC của UBBC quận như:

- Tổ chức để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn cho cuộc bầu cử và ngày bầu cử; Có phương án đối với từng trường hợp dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau ngày bầu cử; Có phương án phòng ngừa, chủ động đối phó với các hành vi gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống phá cuộc bầu cử; Giải quyết nhanh, gọn, đúng pháp luật các vấn đề phát sinh ở những nơi có tình hình phức tạp; Kịp thời xem xét, xác minh và giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận.

- Chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo phục vụ công tác Ngày bầu cử.

3. Tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử theo từng giai đoạn để cử tri và nhân dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau phần phát biểu, trao đổi của ông Nguyễn Văn Liêm, bà Nguyễn Thị Thu Hằng - QUV, Trưởng phòng Nội vụ, Uỷ viên thường trực Uỷ ban bầu cử quận đã thông tin kết quả thực hiện công tác bầu cử theo Kế hoạch số 02/KH-UBBC tính đến ngày 23/4/2021 và lưu ý một số nhiệm vụ từ ngày 24/4 đến ngày 23/5/2021; Trao đổi, hướng dẫn các nội dung nghiệp vụ trước, trong, sau ngày bầu cử; Việc sử dụng, quản lý con dấu, phù hiệu; Quy trình kiểm phiếu, các biểu mẫu, biên bản và một số tình huống trong quá trình thực hiện bầu cử./.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

Ông Nguyễn Văn Liêm - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ - Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban bầu cử quận phát biểu chỉ đạo buổi tập huấn

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - QUV, Trưởng phòng Nội vụ triển khai các nội dung nghiệp vụ bầu cử

 

 

Toàn cảnh buổi tập huấn